El CEDEM tanca el 2017 amb xifres rècord: més llocs de treball i més empreses creades

https://www.naciodigital.cat

Publicat el 06-04-2018

Data d'inici: 06-04-2018

Data final: 06-04-2018El Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) és un equipament de l'Ajuntament de Manresa que agrupa els diferents serveis de promoció econòmica i desenvolupament empresarial de titularitat municipal. Situat al Palau Firal, té la missió de contribuir en el desenvolupament econòmic de Manresa i la seva àrea d'influència; promoure la cultura emprenedora i crear empreses o facilitar la localització de noves activitats al territori.
El 2017 l'activitat del CEDEM va créixer notablement, i es van atendre un total de 1.315 persones, 23 més que el 2016, quan van ser 1.293. Destaca molt especialment l'increment en la xifra d'empreses creades gràcies al suport del centre: s'ha passat de 52 el 2016 a 77 el 2017. L'increment encara ha estat més notable en el nombre de llocs de treball creats: de 66 el 2016 a 101 el 2017.
La regidora d'Ocupació i Emprenedoria, Cristina Cruz Mas, ha presentat les xifres de balanç i ha fet una valoració molt positiva de l'activitat del CEDEM per promoure el desenvolupament de l'activitat econòmica i l'emprenedoria. Segons ella, la bona tasca de l'equip del centre i l'esforç especial per donar-se a conèixer més (amb una nova imatge gràfica del centre, més presència a xarxes socials, etc) ha donat els seus fruits.
247 nous emprenedors i 77 noves empreses creades
El nombre de noves persones emprenedores assessorades durant el 2017 al CEDEM ha estat de 247, dels quals el 51% són dones i el 49% són homes, cosa que marca un canvi de tendència respecte anys anteriors, amb més presència femenina entre els que opten per emprendre.
Pel que fa al perfil, un 65% dels nous emprenedors tenen entre 31 i 50 anys, i concretament la franja on es concentren més persones usuàries és entre 31 i 40 anys (39%).  Per nivell d'estudis, es constata que la major part són persones amb formació: el grup majoritari és el dels emprenedors/es amb nivell de Estudis universitaris (41%) seguit del grup amb estudis secundaris superiors amb un 38%. Els que tenen estudis primaris i secundaris representen un 19 % i el 2% restant no tenen estudis.
Pel que fa a la situació laboral, molts dels que fan l'opció d'emprendre i provar sort amb la creació d'una nova empresa no estan a l'atur, sinó que ja són treballadors/es en actiu. Concretament, aquest grup representa el 53% , mentre que els que estan a l'atur són el 45%, i els que estant estudiant representen el 2% restant.
Per lloc de residència, el 55% són de Manresa, el 37% de la resta del Bages, el 7% d'altres comarques i l'1% d'altres indrets de l'estat.
Amb aquests emprenedors s'han fet un total de 366 entrevistes, i la major part de les consultes han estat sobre tramitació per la creació d'empreses (57%), estudi de la viabilitat del projecte (14%), finançament (12%), fiscalitat (8%), ajuts i subvencions (6%) i aspectes laborals (5%).
Aquests usuaris assessorats pel CEDEM han creat 77 empreses, dins els següents sectors d'activitat: comerç (26%), serveis a les persones (23%), altres serveis (23%), serveis a les empreses (12%), indústria (9%), artesania (3%), construcció (2%) i agricultura (2%)
Cal destacar que aquests projectes estan promoguts per un sol emprenedor de forma majoritària. En aquests casos, gairebé sempre, adopten la forma jurídica d'empresari/a individual. En els casos de més d'un soci la forma jurídica més habitual és la de Societat Limitada. El nombre total de llocs de treball que s'han creat ha estat de 101.
A més, al llarg de 2017 s'ha iniciat l'acompanyament de 45 plans d'empresa, dels quals 31 ja han finalitzat i és previst que puguin desembocar en la creació de noves empreses. També s'han fet 61 sessions inicials per emprendre, a les quals han participat 194 emprenedors/es, i en el capítol d'empreses ja creades i en fase de consolidació, s'han resolt 148 consultes, de 81 empreses diferents.
Formació i viver d'empreses
El CEDEM ha realitzat durant el 2017 un total de 22 cursos (154 hores de formació). Hi ha participat un total de 319 alumnes. D'altre banda, a les instal·lacions del palau firal hi ha viver d'empreses i espai coworking. Concretament hi ha 6 dels 8 mòduls disponibles del viver d'empreses ocupats, i 3 dels 4 mòduls de coworking. Es tracta d'espais amb serveis comuns adreçat a emprenedors que inicien una empresa.
En el capítol de formació, el 2017 es va fer una formació adreçada específicament a dones, amb el títol de Dones amb idees. Va tenir lloc del 3 al 39 de novembre passat i va permetre que 12 dones emprenedores rebessin 24 hores de formació en base a estratègia (pla d'empresa), pla de màrqueting i acció comercial i finances bàsiques, a més a més, d'algunes sessions de coaching personalitzades amb un Personal Coaching.
Accions de sensibilització
Al CEDEM s'han continuat duent a terme accions i programes de sensibilització, com el programa Idees Joves, de foment de la cultura emprenedora entre els joves de cicles formatius i batxillerat. Hi ha participat 8 centres educatius i 500 alumnes, s'han realitzat 14 tallers i s'han presentat 129 projectes al concurs.
D'altra banda, el programa U-Emprèn, de foment de la cultura emprenedora entre universitaris de Manresa, hi ha participat la FUB, la UPC i la UOC, amb 5 projectes tècnics i 5 projectes presentats al concurs.
Reempresa i microcrèdits
En el marc del programa Reempresa, que vol posar en contacta persones que volen cedir el seu negoci amb persones emprenedores, i acompanyar en el procés de compra-venda de l'empresa, les dades del 2017 són que hi ha hagut 6 casos d'èxit (compra-venda realitzada), 35 nous projectes cedents i 56 nous reemprenedors.
També s'ha tirat endavant una nova edició dels microcrèdits, amb tres línies de finançament: negocis oberts al centre històric, negocis oberts a Manresa i inversions per accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda per comerços i serveis. S'han concedit 7 microcrèdits per un valor total de 35.000 euros.
Noves iniciatives: Accelera i CEDEM+
En el capítol de novetats d'aquesta any, destaca la creació del programa Accelera. Es tracta d'un programa d'acceleració d'empreses ja constituïdes de fins a 5 anys de vida i component innovador, que té per objectius acompanyar-les en l'accés a mercat, l'execució del pla de creixement i acceleració de vendes, professionalitzar els equips promotors, i donar el suport en la gestió del dia a dia de l'empresa.
El programa, coordinat pel CEDEM, conjuntament amb Creacció, l'agència d'emprenedoria, innovació i coneixement per al desenvolupament socioeconòmic d'Osona, compta amb el suport d'ACCIÓ, l'Agència per la competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya. El programa està valorat en 5.000€ que finança íntegrament ACCIÓ, Ajuntament de Manresa i Creacció. La nova convocatòria del programa va estar oberta fins al 2 de març de 2018.
D'altra banda, el mes de novembre es va donar el tret de sortida del programa CEDEM+, una nova iniciativa impulsada des del CEDEM que ofereix un acompanyament especialitzat a persones emprenedores i empreses emergents de menys de 5 anys fonamentades en una proposta de valor diferencial, amb potencial de creixement i de creació de nous llocs de treball.
El programa, que té una durada màxima de 4 mesos i no té cap cost per l'emprenedor o empresa seleccionada, ofereix diversos serveis a les empreses participants:
a) Diagnòstic de necessitats del projecte empresarial i l'equip
b) Fins a 10 h acompanyament i seguiment d'un assessor/a especialitzat/da
c) Activitats de formació en els àmbits d'estratègia i gestió empresarial
d) Suport en la cerca de finançament.
Programa Mentoring
El CEDEM també ha portat a terme el Programa Mentoring, un projecte pilot de la Diputació de Barcelona en la què un empresari/a amb experiència acompanya en qualitat de voluntari/a, a un jove emprenedor/a, amb l'objectiu d'ajudar-lo a desenvolupar les competències necessàries per a consolidar i fer créixer el seu nou negoci. El 2017 es van captar 4 mentors.
Nova imatge i més moviment a les xarxes
Seguint amb les millores de l'espai que es van realitzar durant el 2016, s'ha renovat la imatge corporativa del CEDEM: nou logotip i cartelleria així com també millores substancials tant en la imatge com en l'estructura del web.

Font: naciodigital.cat

Reempresa als mitjans