Com cedir una empresa?

Per poder participar del servei, es requereix:

- Que l’empresa estigui en funcionament.
- Ser capaç de mantenir l’empresa en funcionament durant un mínim de 6 mesos. 
- Que el propietari majoritari i/o l’administrador de l’empresa realitzi una entrevista de Presa de Contacte amb un consultor del Centre i estigui disposat a participar del procés de Reempresa.
- Aportar la documentació requerida.

Per donar-se d’alta com a usuari del Centre, el que suposa celebrar una entrevista presencial de Presa de Contacte amb un consultor.
Pots sol·licitar l’alta omplint el següent formulari on podràs indicar el Punt d’Atenció en el que vols ser atès.  Un cop hagis omplert el formulari, un consultor del Centre es posarà en contacte amb tu per citar-te.
Alternativament, per sol·licitar l’alta al servei també pots contactar directament amb el Punt d’atenció que t’interessi i sol·licitar una cita, o enviar un correu a info@reempresa.org exposant el teu cas i població de residència i sol·licitar una cita.

Documentació necessària:

A la Presa de Contacte caldrà aportar la següent documentació:

  a. Empresaris individuals :

- DNI
- Contracte de lloguer.
- Relació clients- proveïdors (Model 347) dels tres últims exercicis comptables.
- Relació nominal dels treballadors (TC2) de l'últim any.
- Liquidació anual IVA (Model 390) dels tres últims exercicis comptables.
- Escrit autorització dels socis per a la Reempresa.
- Comptabilitat: Actius, passius , ingressos i despeses.
- Declaració de la renda (Model 100) o Liquidació IRPF (Anual-Model 190) (Fraccionat Estimació Directa-Model 130) (Fraccionat Estimació Objectiva, Mòduls-Model 131) dels tres últims exercicis comptables.
- Llicència d’activitat.

 b. Societats mercantils:

- DNI
- Contracte de lloguer.
- Relació clients- proveïdors (Model 347) dels tres últims exercicis comptables.
- Relació nominal dels treballadors (TC2) de l'últim any.
- Liquidació anual IVA (Model 390) dels tres últims exercicis comptables.
- Escrit autorització dels socis per a la Reempresa.
- Fotocòpia del NIF.
- Poders NIF.
- Fotocòpia del registre mercantil.
- Balanç de situació dels tres últims exercicis comptables.
- Compte de Pèrdues i Guanys dels tres últims exercicis comptables.
- Impost de Societats ( Model 200 ) dels tres últims exercicis comptables.
- Llicència d’activitats.

Aquesta documentació permetrà que els consultors t’ajudin a definir la teva oferta de cessió i a verificar la informació que es publicarà a la web sota un perfil cec.

Publicació de l’anunci:

Un cop realitzada la Presa de Contacte i aprovada la teva proposta de cessió, publicarem un anunci al Market Place sota un perfil per evitar la identificació de l’empresa i del cedent.
Quan aparegui un potencial reemprenedor interessat, et contactarem per celebrar una reunió de presentació de les parts, i iniciar així un procés de transmissió.