Consultes freqüents entre els cedents

- Per què és necessària tanta documentació per donar d’alta la meva empresa?

Reempresa verifica la informació publicada al nostre web. Per aquesta raó, és necessari validar diferents aspectes de l’empresa com l’existència de la mateixa, els seus comptes anuals, la propietat, les llicències necessàries per al seu funcionament, els poders per transmetre-la, etc. Tanmateix, tota la documentació sol·licitada és tractada amb la màxima confidencialitat  i no s’enviarà a cap Reemprenedor sense la seva autorització.

- El servei de Reempresa manté la confidencialitat?

Reempresa manté la confidencialitat de les dues parts en tot el procés de transmissió. Per a grantir el bon servei en les consultes realitzades, tota la informació és tractada amb confidencialitat i professionalitat pels consultors del Centre. D’aquesta manera els anuncis que es publiquen mantenen el perfil cec, evitant la identificació del propietari de l’empresa.

- Un cop donat d’alta, què he de fer si m’interessa un anunci del web?

Si ja estàs donat d’alta i t’interesses per un anunci, pots  introduir el teu DNI a la sol·licitud contacte amb l’anunciant que veus a sota l’oferta de cessió o contactar amb el teu consultor de referència del Centre, notificant-li el codi de l’anunci (p.ex. “PC00000” o “PR00000”).

- Quant trigaré en vendre la meva empresa? 

El procés de transmissió de l’empresa s’ha de preparar amb l’antelació suficient per a fer-ho de manera ordenada i correcte. S’aconsella preparar la transmissió de l’empresa amb un mínim d’un any d’antelació.
La venda de l’empresa depèn de múltiples factors. Entre ells destaquem: motius relatius a oferta i demanda, complexitat de l’operació, motivacions de les parts, finançament, etc.

- Quin finançament posa a disposició Reempresa per a la compra d’empreses? Existeixen ajudes per a la compravenda d’empreses?

Reempresa ofereix assessorament en la recerca de finançament, així com ajuda en l’elaboració del Pla de Reempresa i el Pla Econòmic Financer, necessari per a l’obtenció de qualsevol préstec. Existeixen diferents línies de finançament amb ajudes publiques adequades per processos de compravenda d’empreses. Els professionals del Centre posaran a l’abast del usuari que ho requereixi tot el ventall de possibilitats de finançament que s’ajustin al projecte de reemprenedoria.

- Com i qui calcula els preus de cessió desitjats dels anuncis?

Un dels serveis que ofereix Reempresa, als usuaris que ho sol·licitin, és el de valoració de l’empresa,  sempre des d’un punt de vista econòmic-financer. Tanmateix, és el propi usuari qui fixa el preu inicial i el interval en el qual se sent còmode per començar a negociar la cessió de la seva empresa.

- És aconsellable venir acompanyat del meu assessor en un procés de compravenda? 

Els professionals del Centre intermedien en el procés de compravenda des d’una posició neutre i ofereixen assessorament individual i personalitzat tant a la part cedent com a la part reemprenedora. Tanmateix, és aconsellable venir acompanyat pel teu assessor de confiança.

- Qui publica la informació dels anuncis del web? 

Tota la informació publicada al web és introduïda pels consultors del Centre. Un cop feta la presa de contacte amb l’usuari, i entregada i analitzada tota la documentació requerida, es publica l’oferta de cessió al web.

- Puc tenir contacte amb empreses/reemprenedors si no em dono d’alta?

Per a gaudir dels serveis de Reempresa és necessari donar-se d’alta al servei. Per donar-se d’alta cal entrevistar-se amb un consultor del Centre perquè aquest pugui garantir la veracitat de les empreses i les intencions dels reemprenedors.

- Reempresa em pot proposar cedents/reemprenedors que casin amb el que estic buscant?

A Reempresa fem recerca d’empreses que s’adeqüen al perfil del reemprenedor, així com de compradors potencials que poden casar amb ofertes de cessió. S’espera una actitud proactiva en la cerca d’anuncis a través de la plataforma web.