El procés de transmissió

Quan un potencial reemprenedor/a s’interessa per la teva empresa, posem en marxa un procés de transmissió que consta de:

1. Presentació de les parts. Organitzem una primera reunió per presentar-vos el/s reemprenedor/s.

2. Signatura de l’Acord de Confidencialitat entre ambdues parts. Es tracta d’un document que regularà el flux d’informació entre vosaltres a partir d’aquest moment.

3. Negociació. En aquest punt del procés es tracta de definir els termes i condicions de la transmissió.

4. Signatura de la Carta d’Intencions. A la Carta es detallen els acords establerts que configuraran el contracte de compravenda de l’empresa, i on es disposa d’una clàusula d’exclusivitat durant un període de temps determinat.

5. Due Diligence. De manera optativa, es pot realitzar una auditoria per part d’una entitat externa.

6. Signatura del contracte de compravenda.

diagrama