Contacte


Per contactar amb Reempresa ompli el següent formulari i un consultor es posarà en contacte el més aviat possible.

contacte amb nosaltres
  
Refresca la imatge si no la veus bé Refresca la imatge si no la veus bé

 

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara en endavant, la “LOPD”), posem en el seu coneixement que CECOT disposa d’un fitxer inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que conté les dades personals de les persones interessades en cedir la seva empresa i d’aquelles altres interessades en reemprendre una empresa d’un altre (d’ara en endavant, els “Usuaris”) a través del programa REEMPRESA, en el que inclourem totes les dades que se’ns ha facilitat en el present formulari.

La finalitat del tractament de les dades es la gestió, promoció o publicitat, participació i justificació del programa REEMPRESA, en col·laboració amb el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya, per tal de que s’intermediï en el seu favor amb l’objectiu de posar-lo en contacte amb altres usuaris que puguin estar interessats, segons el cas, en la transmissió o l’adquisició d’una empresa.

De conformitat amb els articles 11.2 c) de la LOPD i 10.4 a) del Reglament LOPD, CECOT podrà comunicar les dades personals facilitades pels cedents als reemprenedors que hagin mostrat un interès real en la compra de l’empresa, i a l’inversa, sense necessitat del consentiment previ d’aquest, sempre que la cessió es limiti a la finalitat de que els usuaris es coneguin i iniciïn les negociacions oportunes en vistes a la compravenda de l’empresa del cedent. En altre cas, serà necessari el previ consentiment de cedent o reemprenedor, segons el cas.

Així mateix, i d’acord amb l’article 11.1 de la LOPD, l’usuari presta el seu consentiment per tal de que les dades personals de l’usuari  introduïdes en aquest formulari siguin comunicades a la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya pel compliment dels fins ja esmentats.

El responsable del fitxer és la patronal CECOT amb NIF G-58195686 i domicili a Terrassa (08221), carrer Sant Pau, 6, davant de la que podrà exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb la legislació aplicable.

L’usuari, sigui cedent o reemprenedor, juntament amb els seus col·laboradors, s’obliga a no revelar a tercers cap informació i documentació, escrita o verbal, relativa als projectes i negocis d’altres usuaris (d’ara en endavant, la “Informació confidencial”) que tingui accés en el marc del programa REEMPRESA. Així mateix, els usuaris es comprometen a que la informació confidencial que rebin serà utilitzada únicament per la seva avaluació amb la finalitat de l’adquisició o la transmissió, segons el cas, d’una empresa.