Distància mínima entre persones treballadores i amb els usuaris/àries als centres de treball

Publicat el 23-03-2020

Data d'inici: 23-03-2020

Data final: 23-03-2020Us informem que, atesa la situació d'emergència derivada de l'epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2, la Generalitat ha considerat del tot necessari implantar i concretar les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries en els centres de treball que romanguin oberts, ja sigui perquè són serveis essencials o perquè el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma, no en preveu el tancament.

De manera que la separació entre treballadors i treballadores, així com amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser d'un metre i mig de distància d'acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Aquesta Resolució té efectes des de d'ahir i té una vigència mínima de 15 dies, i és susceptible de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.

 

boto_mes_informacio_medium

Especial Coronavirus