L'Ajuntament de Barcelona proposa mesures de flexibilitat fiscal

Publicat el 27-03-2020

Data d'inici: 27-03-2020

Data final: 27-03-2020a creació de l’Oficina Tributària d’Atenció i Assessorament per la crisi de la Covid-19,la primera mesura del pla de xoc  per reduir els efectes que la pandèmia està tenint en el sector productiu de la ciutat i que permet ajornar i compensar el pagament de tributs i taxes municipals per l’ús de l’espai públic.

Un dels objectius de l’oficina, una vegada estigui operativa, és oferir plans individualitzats per flexibilitzar els terminis de pagament i els tràmits de tributs municipals adaptats a la realitat de cada empresa, de cada persona emprenedora i de la ciutadania.

Aquest primer paquet de mesures s’ha elaborat en diàleg permanent amb els agents econòmics i socials de la ciutat, i s’anirà ampliant a mesura que la situació evolucioni.

 

Mesures de reforç del comerç, la restauració i el turisme

 

Mesures relacionades amb la mobilitat

 

Els contractes públics, garantits

S’elaborarà un decret per garantir la continuïtat de tots els contractes públics i compensar els que no puguin prestar els serveis contractats.

 

Més recursos per fer front a la Covid-19 i els seus efectes

S’instarà el Govern de l’Estat a modificar la llei d’estabilitat per poder destinar el superàvit municipal a reforçar la lluita contra la pandèmia i els seus efectes. A més, es proposarà una modificació legislativa perquè les despeses realitzades per les entitats locals es puguin finançar amb càrrec al romanent de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost.

 

Quins tributs queden ajornats?

S’allarga el termini per pagar, recórrer o sol·licitar la devolució de TOTS els tributs municipals durant el temps que duri l’estat d’alarma.

 

Això vol dir que no es cobraran impostos?

No. Els impostos i les taxes s’hauran de pagar, però se’n podrà ajornar el pagament, sol·licitant-ho prèviament, sense interessos ni recàrrecs durant l’any 2020.

A més, s’ofereix la possibilitat de realitzar plans individualitzats d’ajornament i/o fraccionament dels tributs per a cada ciutadà o empresa, d’acord amb cada situació concreta.

 

Com puc contactar amb l’Oficina Tributària d’Atenció i Assessorament per la crisi de la Covid-19?

En breu es farà una campanya informativa per explicar de quina manera es pot contactar amb l’agència, així com per detallar els diferents serveis que ofereix.

 

Informació facilitada per l'Ajuntament de Barcelona. 

Especial Coronavirus