Nota informativa i preguntes freqüents en relació amb el compliment de les obligacions tributàries i les derivades de la recaptació en via executiva

Publicat el 31-03-2020

Data d'inici: 31-03-2020

Data final: 31-03-2020L’Agència Tributària de Catalunya ha publicat a la seu electrònica la Nota informativa i preguntes freqüents en relació amb el compliment de les obligacions tributàries i les derivades de la recaptació en via executiva, en què trobareu la informació més actualitzada sobre:

  1. Terminis per a la presentació i pagament d’autoliquidacions
  2. Suspensió dels terminis en els procediments tributaris
    1. Pagament de deutes
    2. Ajornaments i fraccionaments
    3. Altres terminis
  3. Recursos de reposició i reclamacions economicoadministratives
  4. Procediment inspector

 

boto_mes_informacio_medium

Especial Coronavirus