Ajut extraordinari destinat als i les professionals de l’àmbit de les arts escèniques, arts visuals, música i d'altres activitats culturals

Publicat el 30-11-2020

Data d'inici: 30-11-2020

Data final: 30-11-2020Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser persones beneficiàries d'aquesta prestació extraordinària les persones professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya.

 

Quina és la quantia de la subvenció?

S'estableix un pagament únic de 750 euros, fins a l'exhauriment total de la partida pressupostària destinada a aquests efectes. L'ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat excepte amb l’ajut extraordinari pel manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, regulat al capítol I del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre.

 

Quins son els requisits?

 

Si compleixo amb els requisits, com ho puc tramitar?

Per poder demanar la prestació és necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil. Seria d’ajuda que prèviament us donéssiu d’alta de l’IdCATMòbil, d’acord amb aquestes indicacions.

 

Enllaç al tràmit:Ajut extraordinari per a professionals de la cultura. Canal Empresa (gencat.cat)

 

Quin és el termini?

Del 27 de novembre (a les 9 del matí) fins al 4 de desembre de 2020 (a les 9 del matí).

 

Més informació:

Enllaç: http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-cultura-COVID/prestacio-economica-professionals-arts-esceniques-visuals-musica-audiovisual/ 

Enllaç amb les preguntes freqüents que poden ser del vostre ajut: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajutscovid/cultura/preguntesfrequents/ 

Especial Coronavirus