Ajuts per donar suport a empreses del sector turístic

Publicat el 15-04-2020

Data d'inici: 15-04-2020

Data final: 15-04-2020S’aproven les bases reguladores i les condicions per a la concessió de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19:

És una línia d'ajuts  destinats a professionals i microempreses del sector turístic, afectades per la situació de crisi ocasionada pel COVID-19, per a reprendre l'activitat un cop passat l'estat d'alarma. Són compatibles amb els ajuts d'autònoms, i són compatibles amb qualsevol altre ajut, sempre i quan es mantingui l'activitat durant al menys 1 any.

 

Tipologia ajut:

La quantia de l’ajut consta en una aportació única de 2.500 € per a les despeses corrents necessàries per a la reactivació de l'activitat habitual, concretamente despeses de  lloguers, les quotes de préstecs, els proveïdors, els serveis bàsics, els subministraments i els sous.

 

Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció les seguentes categories d’empreses amb un màxim de cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000€ de volum anual de facturació:

 

Requisits:

 

Per justificar aquest ajut, en el termini màxim d’un any, des de la data del seu desemborsament, els beneficiaris hauran d’aportar factures i rebuts per l’import atorgat, corresponents a despeses generals pròpies de la seva activitat: lloguers, quotes de préstecs o d’hipoteques, proveïdors, serveis bàsics, subministraments, sous, etc.

 

Com demanar-ho?

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

 

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia el 16 d’abril de 2020 i restarà obert fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

 

Més informació

http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Linia-de-subvencions-per-a-professionals-del-sector-turistic-afectats-economicament-pel-COVID-19

Font:

ORDRE EMC/39/2020, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872291&language=ca_ES

Especial Coronavirus