Subvencions per a bars, restaurants, estètica, parcs infantils, oci nocturn i centres comercials

Publicat el 12-11-2020

Data d'inici: 12-11-2020

Data final: 12-11-2020Qui ho pot sol·licitar? 

 Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d'un: 

Quina és la quantia de la subvenció? 

 La quantia de la subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficària, tal i com s’indica seguidament: 

Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, tenint en compte que l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos, superi el cost de l'activitat subvencionada. 

 

Quins son els requisits? 

 

Si compleixo amb els requisits, com ho puc tramitar? 

 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa. 

 

Quin és el termini? 

La convocatòria i el tràmit estaran disponibles en breu. 

 

Tramitació:   

Al Centre de Reempresa de Catalunya t'informarem de com tramitar la subvenció. Posa’t en contacte amb el teu Punt d’Atenció perquè t’informin de les opcions disponibles o bé truca al 932667438 o escriu-nos a info@reempresa.org.    

 

Més informació: 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-restauracio-estetica-parcs-infantils-oci-nocturn-establiments-comercials/  

 

Es poden consultar les bases aquí:  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8265/1820722.pdf 

Especial Coronavirus