Ja estan disponibles les noves subvencions de la Generalitat per a l’adquisició d’empreses

Publicat el 27-07-2017

Data d'inici: 27-07-2017

Data final: 27-07-2017Has comprat o tens previst comprar una empresa del sector del comerç, serveis, artesania o moda? Sol·licita-la i aconsegueix fins a 3.000€!

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya ha publicat les subvencions al comerç 2017 en les qual s’ha previst la subvenció d’adquisicions d’empreses durant el 2017 (Programa 3: àmbit 1).

Destinataris:
Empreses, físiques i jurídiques del sector del comerç, serveis, artesania o moda, que hagin realitzat una compra-venda d’activitat a l’exercici 2017.
S’entenen com empreses de serveis, les següents activitats:

Es requerirà que el contracte de compra-venda s’emmarqui dins de l’exercici 2017.

Despeses subvencionables:

Quantia de la subvenció:
Es subvencionarà fins el 50% de la despesa documentada de compra-venda del negoci, amb un màxim de 3.000€ i sempre i quan la inversió mínima del projecte sigui de 2.000€. Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000€.

Termini de sol·licitud:
Està prevista l’obertura de convocatòria per a sol·licitar l’ajut a mitjans del mes de setembre fins a l’exhauriment de pressupost.

Tramitació:
El Centre de Reempresa de Catalunya no tramitarà les sol·licituds de les subvencions. Tot i això, poseu-vos en contacte amb el vostre Punt d’Atenció perquè us informin de les opcions disponibles.

Podeu trobar més informació sobre la subvenció aquí:
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20170725_2a_convocatoria
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7419/1627250.pdf 

Informacions d’interès