Millores en les quotes a pagar d’autònoms

Publicat el 07-11-2017

Data d'inici: 07-11-2017

Data final: 07-11-2017

Qui es pot beneficiar de la bonificació?: les persones que es donin d’alta com a autònom per primer cop, o no hagin estat autònomes en els últims 2 anys. Per a aquelles persones que van ser autònomes i van rebre la bonificació de la tarifa plana, només se’n podran beneficiar si han passat 3 anys des de que van rebre l’ajut.

Import i terminis de la tarifa plana dels autònoms: 

-          Per a aquelles persones que escullin la base de cotització mínima (919,80€/mes), els primers 12 mesos, l’autònom només pagarà una quota fixa (tarifa plana) de 50€ mensuals. Els següents 6 mesos la quota corresponent a la base mínima es veurà reduïda en un 50%, passant a pagar uns 134,75€/mes; i finalment l’autònom gaudirà de 6 mesos més amb una reducció d’un 30% de la quota  passant a pagar uns 188,65€/mes. Amb aquest canvi a la normativa, els autònoms gaudiran de la bonificació durant un total de 24 mesos.

 

-          Per als autònoms que optin per una base de cotització superior, podran beneficiar-se de les següents reduccions: durant 12 mesos tindran una reducció del 80% sobre la quota a pagar, els següents 6 mesos amb una reducció del 50% i els últims 6 mesos amb una reducció del 30% sobre la quota a pagar. Tot això suposarà una bonificació en les quotes durant un total de 24 mesos

Ampliació del temps de l’ajut: els joves menors de 30 anys i les dones menors de 35 anys podran gaudir d’un any més de la bonificació en la quota d’autònoms, la qual cosa suposarà que al finalitzar els 24 mesos, en tindran 12 mesos més amb una reducció del 30%, pagant uns 188,65€/mes.

Data d’inici de l’aplicació de l’ajut: es podran beneficiar aquelles persones que es donin d’alta d’autònoms a partir de l’1 de gener de 2018.

Per a més informació:http://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?c=BOE-A-2017-12207&acc=Verificar

Informacions d’interès