Noves subvencions de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per al foment de l’ocupació i l’emprenedoria

Publicat el 30-01-2020

Data d'inici: 01-02-2020

Data final: 29-02-2020L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha obert una convocatòria d’ajuts destinats a l’ocupació i l’emprenedoria del municipi, destinats principalment el sector comercial i de serveis, els col·lectius més joves de 35 anys i majors de 55 anys i als establiments del centre històric, amb l’objectiu de dinamitzar l’economia de la ciutat.

 

Destinataris

Persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’un establiment situat a la Seu d’Urgell, amb menys de 100m2 d’espai d’atenció al públic, i que complexin alguns dels requisits següents:

 

Conceptes subvencionables

  1. La implantació o els traspassos d’establiments comercials i de serveis a la ciutat durant l'any 2019.
  2. Les reformes, ampliacions, i les millores estètiques d’establiments comercials i de serveis de la ciutat durant l'any 2019.
  3. Els establiments ja existents, de nova creació o de traspàs que creïn un mínim de tres llocs de treballs durant l'any 2019.
  4. Els establiments ja existents, de nova creació o de traspàs que impulsin un nou producte o servei innovador així com aquelles iniciatives que millorin la comercialització del producte o servei, durant l'any 2019
  5. Els joves menors de 35 anys i els majors de 55 anys que actuïn en el punt primer.
  6. Els establiments que s’estableixin al Centre Històric i els aparadors del carrer Canonges.

 

Import dels ajuts

La quantia màxima que un sol·licitant pot rebre és de 4.000 euros.

 

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació comprendrà des del dia 1 al 29 de febrer de 2020.

 

Bases reguladores

http://www.laseu.cat/viure-a-la-seu/promocio-economica-fires-i-mercats/ajuts-i-subvencions/subvencions-per-a-la-promocio-del-municipi-2017/bases-reguladoras-para-la-subvencion-para-la-promocion-del-municipio-2017/view

 

Podeu trobar més informació aquí

http://www.laseu.cat/viure-a-la-seu/promocio-economica-fires-i-mercats/ajuts-i-subvencions/subvencions-per-a-la-promocio-del-municipi-2017

Us podeu posar en contacte per correu electrònic a empresa@alturgell.cat

 

Informació facilitada per:

ayto de la seu de urgell

Informacions d’interès