Programa Forma i Insereix (SOC - FI)

Publicat el 05-04-2022

Data d'inici: 05-04-2022

Data final: 05-04-2022Qui ho pot sol·licitar?
Destinat a les empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

 

Quina és la quantia de la subvenció?
Es defineix un mòdul de resultat vinculat al compromís de contractació assumit per l'entitat que s'aplica per determinar la quantia de la subvenció.

 

Quins son els requisits?
La formació subvencionable és la següent:

El compromís de les entitats beneficiàries és que contractin com a mínim el 40% de l'alumnat participant en les accions que se li hagin atorgat. La contractació ha de ser de caràcter indefinit, o bé per a un període mínim inicial de sis mesos a jornada completa -o el temps equivalent en cas que la contractació sigui a temps parcial-.

Les accions de formació s’adrecen prioritàriament a persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO), que han de ser com a mínim el 80% dels participants en l'acció formativa sol·licitada -sense perjudici de la participació de persones treballadores ocupades i inscrites a les oficines de treball-.

Es considera prioritària la participació a les accions formatives dels col·lectius següents:

 

Si compleixo amb els requisits, com ho puc tramitar?
Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits), buscant el tràmit concret. També es pot trobar informació a la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/).

 

Quin és el termini?
La presentació de sol·licituds es pot fer des del 3 de març al 31 d’octubre de 2022.

 

Documentació:

 

Més informació:
Ens promotor: SOC 

Enllaç al tràmit: Programa Forma i Insereix (SOC - FI). Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (gencat.cat)

Resolució: RESOLUCIÓ EMT/487/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convoca (gencat.cat)

Informacions d’interès