"Boom" de firmes que han de trobar relleu

l'Econòmic

Publicat el 17-05-2021

Data d'inici: 17-05-2021

Data final: 17-05-2021

Catalunya, com passa a la resta d'Europa i a la gran majoria de països de l'OCDE, s'enfronta a l'envelliment de l'empresariat.

Font: l'Econòmic |

Reempresa als mitjans