“Creia que el negoci podia tenir molta continuïtat i per això vaig decidir venir a Reempresa”

Publicat el 22-11-2019Empresa: Taller Oscar – Talleres Sheng Hao. Localitat: Barcelona | Cedent: Oscar Estrems | Reemprenedor: Montserrat Hao Yuan

Per què vas decidir venir a Reempresa?

Cedent: Havia arribat el moment de jubilar-me, però no volia tancar el taller i deixar penjats als meus clients. Creia que el negoci podia tenir molta continuïtat i per això vaig decidir venir a Reempresa.

Reemprenedor: Jo vaig conèixer Reempresa a través del cedent. Em vaig assabentar que venia el seu negoci i vaig anar directament a visitar-lo al taller. El cedent em va comentar que estava rebent l’assessorament de Reempresa i vaig pensar que era bona idea que ens ajudessin, al tractar-se d’un servei neutral, que no es posiciona a favor d’una de les parts.

 

Tenies experiència en aquest sector?

Reemprenedor: Sí, jo soc mecànic professional. Soc originari de la Xina i allà ja feia tasques de reparació de vehicles. A Catalunya fa cinc anys que treballo per compte aliè a un taller mecànic, a Barcelona, però volia tenir el meu propi negoci.

 

Les negociacions van ser dures o fàcils?

Cedents: No, de seguida ens vàrem entendre. Al reemprenedor li va encantar el local, perquè es molt alt i lluminós, i la maquinaria està en perfecte estat. Vàrem acordar ràpidament un preu de cessió i vàrem venir a Reempresa per signar una carta d’intencions i un contracte d’arres.

Reemprenedor: Nosaltres teníem un gestor propi, però vàrem decidir signar amb Reempresa tant el contracte d’arres com el contracte de compravenda, perquè son gratuïts, i perquè tenen cura d’incloure totes les clàusules necessàries per donar-nos les màximes garanties. De totes maneres, el meu gestor ha participat activament en les reunions que s’han celebrat a Reempresa, col·laborant en la resolució de tots aquells dubtes que s’han presentat.

 

Quin acompanyament vas pactar amb el cedent?

Cedent: Com que el reemprenedor ja te molta experiència en el sector, farem un acompanyament molt suau, bàsicament dirigit a presentar-li a la clientela.