“El fet de saber que hi havia una persona donant-te suport en tots els dubtes ens ha donat molta calma”

Publicat el 03-06-2021

Nou cas d'èxit, pizzeria l'Espurna, gràcies a Reempresa.

Nom: Pizzeria l'Espurna | Ubicació: Olot | Cedents: Sara Goti i Eric Stebel | Reemprenedor: Laia Sala

Ens podeu explicar breument a què es dedica l’empresa transmesa?

C: És un negoci del sector hostaler, una pizzeria especialitzada en producte eco i de proximitat.

 

Per què vas decidir posar-la a la venda?

C: El motiu principal és per canvi de domicili i canvi de projecte, en definitiva canvi de vida. Hem anat a viure amb la meva parella a l’estranger després d’una etapa a Olot com a propietaris de l’Espurna. Aquest canvi de domicili no ens permetia gestionar eficientment ni dedicar esforços al negoci, i per això vam creure convenient buscar-li una continuïtat per part d’un nou reemprenedor.

 

Per què vas decidir a reemprendre una empresa? Què et va fer decidir-te per aquesta?

R: La meva parella estava treballant en aquesta pizzeria, i al saber de la situació de venda del negoci m’hi vaig interessar. Després d’una negociació, i parlar-ho amb els cedents, he decidit involucrar-me en el projecte i assumir-ne la propietat. 

 

Vols fer algun canvi o innovació?

R: De moment algun canvi en la decoració i el forn, però coses petites. Vull seguir en la línia que ja té el negoci, de producte de qualitat i bon servei, que ja té una marca feta i una reputació, i funciona des de fa alguns anys.

 

Quina era la teva formació i experiència professional prèvia?

R: En el camp de l’hostaleria no tinc experiència, però com a empresària sí, perquè ja soc autònoma. La idea inicial és assumir més la part de gestió, ja que el projecte seguirà de forma inicial amb les persones treballadores que ja hi havia, i que elles sí estan experimentades en el camp de l’hostaleria.

 

Quin servei us ha ofert Reempresa?

C: Assessorament, guiatge, tota la feina de documentació, mediació, i també ens ha donat molta calma durant el procés el fet de saber que hi havia una persona donant-te suport en tots els dubtes que sorgeixen.

R: Acompanyament en el procés, mediació en la transmissió del negoci i ajuda en el pla d’empresa i la viabilitat del projecte. I també la tranquil·litat de ser una part neutral amb la voluntat d’ajudar a cedent i reemprenedor.

 

Creieu important treballar conjuntament durant un període de temps per transmetre el coneixement empresarial?

C: És important, i hi ha l’avantatge que els treballadors ja assumeixen la gestió del negoci. Tot hi que a causa de la situació excepcional d’aquest últim any, el negoci ha funcionat a mig gas, ells són una part molt important en l’empresa, i qui l’ha fet funcionar el dia a dia tots aquests últims mesos.

R: Si es vol seguir amb la mateixa línia de negoci sí, de fet s’han posat a disposició per a dubtes inicials que pugui tenir.

 

Quin consell donaríeu a una persona que s’estigui plantejant venir a Reempresa a vendre una empresa, és a dir, a un cedent? I un consell per a un reemprenedor?

C: Cada situació és molt particular i diferent. Sí queels aconsellaria que anessin a Reempresa perquè et puguin marcar les pautes en la cessió de forma inicial i també en la part de documentació, fins al final, així com la resolució de dubtes durant tot el procés.

R: Que busqui persones des confiança amb qui assessorar-se. Ja sigui Reempresa, gestories, (o ambdós), i que intenti parlar amb altra gent del mateix ram. Que s’informi molt durant tot el procés.