"Reempresa és un servei important que et pot guiar en la compravenda d'una empresa"

Publicat el 16-11-2022Regina Saladie Cedo | Ubicació: Granollers | Nom de la cedent: Regina Saladie Cedo (C) | Nom de la reemprenedora: Limondarina SCP (R)

Ens podeu explicar breument a què es dedica l’empresa transmesa?
C/R: Venda online de material per decoupage
 
Per què vas decidir posar-la a la venda?
C: Per jubilació
 
Per què vas decidir a reemprendre una empresa? Què et va fer decidir per aquesta?
R: Perquè era una bona oportunitat de poder tenir un projecte estable, en un sector com l’e-Commerce, en el que ja tenia experiència.
 
Vols fer algun canvi o innovació?
R: Amb el temps, ara no.
 
Quina era la teva formació i experiència professional prèvia?
R: Ja m’he encarregat de projectes anteriorment, i aquest ja el coneixia perquè els hi gestionava les xarxes socials.
 
Quin servei us ha ofert Reempresa?
C: El de saber quin era el valor real de l’empresa
R: Assessorament del contracte
 
Creieu important treballar conjuntament durant un període de temps per transmetre el coneixement empresarial?
C: Sí, s’ha d’estar al costat per ensenyar el funcionament de l’empresa
R: Sí,  és fonamental perquè l’empresa segueixi funcionant com fins ara
 
Quin consell donaríeu a una persona que s’estigui plantejant venir a Reempresa a vendre una empresa, és a dir, a un cedent? I un consell per a un reemprenedor?
C: Que ho faci perquè és una forma molt clara de poder vendre
R: És un servei important per tenir algú que et pugui guiar amb una cosa tan complexe com és la de comprar una empresa.