"Reempresa és una de les vies més vàlides i segures per cedir un negoci que estigui en funcionament".

Publicat el 04-05-2021Nom: Scooter Boy (abans BCN Classic Rides) | Localitat: Barcelona| Reemprenedors: Agustín Morrone i Tomàs Roldán

Ens podeu explicar breument a què es dedica l’empresa transmesa?

C i R: Scooter Boy gestiona una flota de patinets elèctrics en diversos hotels de la província de Barcelona. L’empresa posa a disposició dels hotels una petita flota de patinets per a que aquests puguin oferir un mitjà de transports alternatiu i econòmic als seus clients.

 

Per què vas decidir reemprendre una empresa? Què et va fer decidir-te per aquesta?

R:  Som dos nois joves que volem tenir una primera experiència empresarial i d’emprenedoria. Reemprendre un negoci en funcionament ens permet gaudir de certs avantatges respecte de la creació d’un negoci des de zero, com poder aprofitar una estructura ja consolidada o comptar amb l’experiència del cedent, continuant així amb el camí que ja va començar un altre de forma exitosa. Vam escollir Scooter Boy pel seu potencial de creixement, al qual podem contribuir molt positivament.

 

Vols fer algun canvi o innovació?

R: No, de moment ens centrarem en fer créixer el negoci mitjançant, sobretot, la via comercial però el model de negoci serà el mateix que fins ara.

 

Quina era la teva formació i experiència professional prèvia?

R: Ambdós tenim un màster en Administració i Direcció d’Empreses i, en Tomàs, a més, és enginyer industrial.

 

Quin servei us ha ofert Reempresa?

C: Reempresa m’ha ofert la possibilitat de posar-me en contacte amb diverses persones interessades en el meu negoci i, a més, un consultor m’ha acompanyat sempre al llarg de tot el procés, resolent tots els dubtes que se’m plantejaven.

R: Reempresa ens ha permès trobar la nostra empresa ideal i, a la vegada, ens ha ajudat en la recerca de finançament. Així mateix, al llarg de tot el procés hem estat acompanyats, fet que ens ha permès tenir plena confiança al llarg de tota la transmissió.

 

Creieu important treballar conjuntament durant un període de temps per transmetre el coneixement empresarial?

C: Sí, clar. És important col·laborar, ja que el cedent és qui millor coneix el seu model negoci. A més, de cara a presentacions amb proveïdors i clients, és millor estar acompanyat per transmetre’ls tranquil·litat i confiança de cara a la continuïtat. Idealment, l’acompanyament hauria de ser d’un període de 1 a 3 mesos.

 

Quin consell donaríeu a una persona que s’estigui plantejant venir a Reempresa a vendre una empresa, és a dir, a un cedent? I un consell per a un reemprenedor?

C: És una de les vies més vàlides i segures per cedir un negoci que estigui en funcionament. Personalment, he provat altres webs per transmetre l’empresa, però no van donar, ni molt menys, els resultats esperats. Per tant, estic encantat amb el servei que m’ha ofert Reempresa.

R:  Animaríem a qualsevol persona que s’està plantejant reemprendre que confiés en Reempresa. Sobretot, recomanaríem que tinguin moltes reunions amb el cedent i que preguntin tot el que necessitin saber. En el nostre cas, hem tingut la sort de trobar un cedent que ens ha facilitat moltíssim les coses i que al llarg de tot el procés ha sigut transparent amb nosaltres.