"Vam recórrer a Reempresa amb l’objectiu de cercar un potencial comprador”

Publicat el 25-04-2024Gifood Delivery S.L. | Ubicació: Girona | Cedents: Cinta Rosell i Albert Canyades | Reemprenedor: Nil Berenguer

1. Ens podeu explicar breument a què es dedica l’empresa transmesa?
C: Es tracta d’una empresa d’entrega de menjar a domicili a Girona i altres  poblacions properes.
 
2. Per què vas decidir posar-la a la venda?
C: Després d'engegar el projecte i passar per les etapes de creació, consolidació i millores en el negoci, per motius personals i professionals creiem adient que havíem de fer un pas al costat. Gifood Delivery és una empresa viable i en funcionament, vam recórrer a Reempresa amb l'objectiu de cercar un potencial comprador. Al principi el projecte estava contemplat perquè fos un complement i un a més a més a altres projectes que tenim, relacionats amb altres sectors. Però el negoci ha crescut molt, i requereix invertir-hi hores, cosa que ara no ho podrem fer.
 
3. Per què vas decidir a reemprendre una empresa? Què et va fer decidir-te per aquesta?
R: La veritat és que és un tema que sempre havia tingut al cap i preferia agafar una cosa ja feta,  ja que ho veig més factible que iniciar un negoci des de zero. No cercava un sector en concret, però en aquest veig que per tema d’horaris i tipologia d’activitat el puc compatibilitzar bé amb la meva vida personal. Els primers mesos gestionaré des de distància  donat que actualment visc a l’estranger, mantenint la plantilla de repartidors, i de mica en mica potser incorporaré col·laboracions.

4. Vols fer algun canvi o innovació?
R: La prioritat a curt termini és continuar amb la filosofia i amb el funcionament que actualment té el negoci, i progressivament, valorar si es poden anar ampliant nous serveis o cobrint més territori.
 
5. Quina era la teva formació i experiència professional prèvia?
R: No tinc experiència relacionada amb el sector, però he estat en el sector automoció, biotecnològic i actualment el de bateries elèctriques. Tinc formació amb enginyeria industrial.
 
6. Creieu important treballar conjuntament durant un període de temps per transmetre el coneixement empresarial? Quin acompanyament heu pactat amb el cedent per què et pugui transmetre tot el coneixement i la clientela?
C: Sí. És essencial, i permetrà al reemprenedor tenir més informació i tot el traspàs del know-how i el dia a dia que el pugui tenir més per mà. Serà un mes d’acompanyament aproximadament, de forma progressiva, de més a menys intensiu.

R: Com ja he comentat, no tinc l’experiència en el sector i em serà de gran ajuda aquestes setmanes inicials l’acompanyament del cedent per facilitar per les mateixes raons que comenta. De fet, tota la informació prèvia proporcionada ja és de gran ajuda i facilita la presa de decisions en el dia a dia i a futur.
 
7. Quin servei us ha ofert Reempresa?
C: Reempresa ens ha ajudat a través del portal web en la visibilització de la necessitat de relleu de l'empresa, i precisament arran del portal vam fer alguns contactes i vam conèixer el comprador. I després també l'acompanyament i l'experiència de transmetre un negoci, que ha sigut constant per part de Reempresa i és una cosa que no havia fet mai i desconeixia. Han tingut molta proximitat en tot moment.
R: El mateix, però des del punt de vista del Reemprenedor. Reempresa m'ha acompanyat en tot el procés, i tot el protocol i en la redacció documentació, que no ha tingut cap cost. També és important, ja que amb el servei de Reempresa tens més seguretat i et sents més acompanyat durant el procés.

 
8. Quin consell donaríeu a una persona que s’estigui plantejant venir a Reempresa a vendre una empresa, és a dir, a un cedent? I un consell per a un reemprenedor?
C: Fer el procés sense pressa i continuar fent funcionant l'empresa i l'operativa diària fins a l'últim dia.
R: Igualment, no tenir pressa per Reemprendre, i una vegada iniciat el procés amb el cedent, que aquest et doni una confiança, et transmeti els dubtes, i et faciliti tota la informació de forma transparent.