Mercats Municipals

  • Una parada de mercat, aposta d'èxit:

  • Menys incertesa i més possibilitat d'èxit.
  • Possiblitat de triar entre diferents espais de venda.
  • Magatzems i cambres frigorífiques en condicions òptimes.
  • Espais de càrrega i descàrrega.
  • Espais de consum i productes complementaris. 

Per tal de millorar la transmissibilitat de les parades i apropar-te els avantatges d’instal·lar-se en el mercat, des de Reempresa t’oferim la possibilitat de reemprendre una:

  • Parades de mercat en funcionament.
  • Parades disponibles gestionades per ajuntaments o societats gestores. 

L’equip de consultors de Reempresa t’ajudarà en la cerca d’oportunitats i t’assessorarà sobre el procediment d’adquisició de cada cas.

Anuncis de parades de mercats municipals