Confederació de Comerç de Catalunya

Confederació de Comerç de Catalunya

Maria Rosa Eritja

Maria Rosa Eritja

Presidenta de la Confederació de Comerç de Catalunya

Tots sabem el que costa engegar un negoci. És veritat que la rotació en el nostre sector és habitual, però, des de la CCC, considerem que això no ha d’implicar la pèrdua del teixit comercial de les nostres ciutats, pobles i viles. I, en aquest sentit, creiem que el programa Reempresa de la CECOT ens pot ajudar a tots a evitar el tancament de comerços.
Reempresa és un nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial, pel qual un nou emprenedor –reemprenedor– pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent.
 –cedent– , comprant-la en la seva totalitat per continuar l’activitat, salvaguardant, d’aquesta manera, el patrimoni empresarial individual i col·lectiu, per fer-la créixer, sense haver de passar per la fase de crear-la.
Amb aquest relleu s’evita la pèrdua de capital econòmic i de coneixement especialitzat, a més d’actius intangibles, com contactes, la posició de mercat o els clients ja fidelitzats. I, alhora, s’evita també la desaparició de llocs de treball.
És per aquesta raó que la CCC ha signat un conveni de col·laboració amb la CECOT, amb l’objectiu de donar el nostre suport al model que impulsa el programa Reempresa. Creiem que és una bona manera de donar continuïtat als comerços i de posar en contacte nous emprenedors que volen entrar al nostre sector amb empresaris que volen cedir el seu negoci, però que no volen veure com es perd tot allò pel qual han lluitat al llarg dels anys.
Ens posem a disposició de totes aquelles empreses i persones del territori interessades en aquest model.