foeg

Federació d'Organitzacións Empresarials de Girona (FOEG)

Ernest Plana Larrousse

Ernest Plana Larrousse

President

Benvolgut,
Benvolguda,
 
Com a president de la Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), em plau comunicar-te que la patronal gironina ha subscrit un acord de col•laboració amb el Centre de Reempresa de Catalunya, per tal de donar a conèixer la REEMPRESA, una iniciativa pionera a les comarques gironines en la que col•laboren la Diputació de Girona i l’AC’PC.
 
La Reempresa és un nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial, que vol salvaguardar el patrimoni empresarial individual i col•lectiu, mitjançant un mecanisme pel qual un nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat per continuar l’activitat.
 
D’aquesta manera, es mantenen tots els actius de l’empresa i aquesta continua en funcionament, mantenint els llocs de treball, les instal·lacions, els clients i proveïdors, i alhora, es dona valor a l’esforç desenvolupat en la creació i desenvolupament de l’empresa.
 
Amb la voluntat d’impulsar l’emprenedoria i mantenir vius negocis viables, crec que en els moments actuals, la Reempresa és una eina important per a l’impuls del mercat laboral i empresarial de les comarques gironines.


Telèfon: 97 221 55 34

Email: foeg@foeg.cat