UEP

Unió Empresarial del Penedès (UEP)

Santi Carda

Santi Carda

President

Les empreses son el motor d’un país, sense empresa no hi ha generació de riquesa ni ocupació. El perfil d’empresa ha anat evolucionant amb el temps, ara hi ha un ampli model de gestió d’empresa amb organització i estructures molt dinàmiques.

Per un país competitiu tant important és la creació de noves empreses com el manteniment de les ja existents i que funcionen. Darrera una empresa operativa hi ha coneixement, equip humà, xarxa, inversió, etc. i perdre-ho és un malbaratament de recursos.

Per tots aquests motius donem suport al projecte Reempresa que treballa amb l’objectiu de la cessió de negocis o empreses existents a nous propietaris que estiguin interessats en prendre el relleu. El perfil de la persona interessada en el procés tant pot ser el d’un emprenedor com el d’un reemprenedor, persona jove que inicia la seva trajectòria empresarial o sènior amb interès en canviar d’activitat o responsabilitat.

Reempresa facilita la continuïtat de les empreses, evita tornar a començar de cero, permet aprofitar experiència, inversió, clients i contactes. La Unió Empresarialdel Penedès es posa a disposició de totes aquelles persones que estiguin interessades en el procés.


Telèfon: 93 892 54 04