Especial Coronavirus

Ajuts per a persones autònomes amb motiu del Covid-19

Especial Coronavirus - 06/04/2020

Per donar resposta als moments d’excepcionalitat que estem vivint pel COVID-19, s’han establert noves ajudes per a persones autònomes. Els nostres companys d'Autoocupació n'han fet un resum perquè puguis estar al cas de totes les mesures que entraran en vigor en els propers dies.

Read more


Subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d’aquests sectors.

Read more


Poden ser persones beneficiàries d'aquesta prestació extraordinària els i les professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya.

Read more


Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, tenint en compte que l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos, superi el cost de l'activitat subvencionada.

Read more


Convocatòria del Consell Comarcal del Segrià per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 als municipis de Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp i Torres de Segre.

Read more


S'estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic per un import fix de 2.000 euros.

Read more


Aquesta ajuda va dirigida a bars, cafeteries, centres d’estètica i bellesa que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció de la COVID-19 al territori de Catalunya.

Read more


L’Ajuntament de Barcelona impulsa el Programa “CREA FEINA-BARCELONA”, amb la finalitat d’afavorir la contractació de persones en situació d’atur empadronades a la ciutat de Barcelona.

Read more


Ajuda destinada a les micropimes i persones treballadores autònomes de Barcelona afectades econòmicament per la COVD-19, preferentment els sectors del comerç i la restauració, turisme, indústries creatives, cures, educació i esport, i amb especial atenció a les dones treballadores autònomes i empresàries.

Read more


L’objecte d’aquests ajuts és impulsar la reactivació econòmica i la continuïtat de les activitats econòmiques del municipi de Lleida que es troben afectades econòmicament com a conseqüència de la situació excepcional provocada per la pandèmia de la COVID-19.

Read more


El Pla de Reactivació Econòmica Municipal de Manlleu és un programa de subvencions directes per empreses, professionals i autònoms (farem servir el concepte empresa a partir d’aquí) de qualsevol sector empresarial (sector comercial, restauració, serveis, indústria, etc.) de Manlleu més afectats per la crisi de la COVID-19.

Read more