El Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona s’adhereix a la xarxa de col·laboradors de Reempresa

Publish on 18-03-2019

Start date: 18-03-2019

End date: 18-03-2019Girona, 18 de març del 2019. El president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona, Joan Company, i el president de la Cecot i del Centre de Reempresa de Catalunya, Antoni Abad, han signat un acord de col·laboració per fer arribar el servei de Reempresa als col·legiats i col·legiades que formen part d’aquesta organització professional.

El Col·legi i Associació d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona compta amb més de 670 col·legiats i associats dedicats al sector immobiliari. Des de la seva fundació, el juny de 1951, el Col·legi treballa per oferir formació continuada i un gran nombre de serveis als seus col·legiats i col·legiades.

Així doncs, tant el Col·legi com la patronal Cecot consideren que el Centre de Reempresa de Catalunya, que permet posar en contacte persones cedents i reemprenedores, és un mecanisme adequat per fomentar el creixement econòmic i disposa d’instruments per implicar les institucions, per tal de coordinar-les i possibilitar la concentració de dades, informació i coneixement sobre el procés. L’acord és un pas més cap a la consolidació d’un mercat per a la compravenda d’empreses a Catalunya.

L’acord entre el Col·legi i el Centre de Reempresa de Catalunya facilitarà que els col·legiats i col·legiades puguin derivar a persones i empreses per rebre els serveis de Reempresa, per tal de fer efectiva la transmissió de l’empresa i evitar que locals comercials del territori baixin la persiana.

De fet, les més reputades economies del nostre entorn, han apostat fermament per un treball de col·laboració interinstitucional per fomentar la Reempresa vista la seva capacitat de generació de riquesa, innovació i ocupació a costos sensiblement inferiors als de la creació d’empreses, i a un risc molt inferior.

 

Afavorir la continuïtat de les empreses

Tant important com la creació d’empreses és afavorir la continuïtat i el creixement de les ja existents. En aquest sentit, el programa Reempresa, promogut per la Cecot i Autoocupació, és un model d’emprenedoria i creixement empresarial que consisteix en un mecanisme segons el qual una nova persona emprenedora pren el testimoni en la gestió d’una companyia ja existent.

Aquesta iniciativa pionera a casa nostra, es va posar en marxa el juny de l’any 2011 de la mà de la patronal catalana Cecot, de la Fundació Autoocupació amb el suport d’entitats i altres institucions catalanes.

L’acord d’avui significa sumar esforços, informació i recursos per augmentar el rendiment d’un model de creixement empresarial que podria evitar el tancament del màxim nombre possible d’agències immobiliàries durant el temps d’execució del programa a la província i salvaguardar llocs de treball, tal i com s´ha demostrat en els últims anys de projecte.

Aquesta és una aposta per promoure un mercat que, tot i els reptes actuals de l’economia del nostre país, segueix sent susceptible de generar un creixement econòmic. Per aquest motiu, es considera necessari promocionar, fomentar i facilitar la reempresa com un mitjà de supervivència del teixit empresarial actual i futur a les ciutats de la província.

 

Més de 180 empreses a la província de Girona no han baixat la persiana gràcies a Reempresa

El Centre de Reempresa de Catalunya ha aconseguit des de finals de l’any 2011 més de 180 casos de reempreses, a comarques gironines, que han suposat una inversió total induïda de més de 6.3M d’euros. Per sector, un 33% de les reempreses d’èxit a la província pertany al sector del comerç, un 32% al sector de l’hostaleria, un 29% al sector dels serveis i el 6% restant als sectors industrial, de la construcció i agropecuari. Reempresa calcula que gràcies a aquestes reempreses d’èxit s’han mantingut més de 460 llocs de treball a terres gironines.

És evident que tota economia dinàmica i innovadora provoca una mortaldat corrent i habitual d’empreses per gestió deficient, pèrdua de mercats, problemes personals, discrepàncies societàries, obsolescències diverses o per no tenir successió. Moltes empreses fracassen en la seva trajectòria, no per falta de viabilitat econòmica, sinó perquè no es pensa en la seva transmissió com una alternativa de continuïtat. I així ho demostra el 32% dels casos d’empreses cedents que s’han adreçat al Centre de Reempresa de Catalunya, que ho han fet per jubilació del cedent, un 18% per motius personals,el 8,45% dels casos són per canvis professionals del cedent, un 8% per motius de salut i un altre 8% per canvi de domicili del/la cedent.

Premsa RSS

Sala de Premsa