Ajuntament de Centelles

Ajuntament de Centelles

Miquel Arisa Coma

Josep Paré Aregall

Alcalde

El municipi de Centelles es caracteritza per la vitalitat social i cultural i un teixit econòmic i industrial que ens ha influenciat en l’evolució de la vila i ens ha consolidat com a capital d’Osona Sud. El propi mercat dels diumenges és un exemple del punt de trobada de la vila.

Ser punt Reempresa i donar servei a tots els pobles d’Osona Sud és un exemple del que ens caracteritza com a poble i de la voluntat de donar serveis des del municipi, adreçat a les persones que viuen i treballen a la vila essent capaços de fer-ho, amb la col·laboració supramunicipal i el suport públic i privat que requereixen serveis com aquest. Per Centelles és important ser punt Reempresa.

L’adhesió del municipi de Centelles a Reempresa s’ha caracteritzat per la creació de vincles econòmics que han permès fer relleus professionals amb èxit. L’àmbit supramunicipal d’actuació ha generat més oportunitats per a cedents i reemprenedors. D’aquesta manera s’ha pogut donar relleu a activitats comercials i industrials que han ajudat a garantir la vitalitat econòmica i han permès donar continuïtat a negocis existents mantenint, en bona part dels casos, els llocs de treball i les instal·lacions.

Des dels inicis del segle XXI hem apostat pels serveis d’atenció a la persona fent especial èmfasi en l’orientació laboral, la formació i l’assessorament. Aquests serveis, treballats colze a colze amb la Diputació de Barcelona, han permès generar demandes des dels serveis locals.

En temps de canvis i crisi com els actuals, consolidar els serveis i adaptar-nos a les necessitats que sorgeixen donen fortalesa a l’activitat econòmica i al teixit empresarial de la zona.Actualment, l’Ajuntament de Centelles dona servei a les empreses cedents i a les persones reemprenedores de Centelles, Sant Martí de Centelles, Balenyà, Tona, Seva i el Brull.

 

Consulta les dades del Punt d'Atenció