Ajuts Covid-19 al teixit empresarial de la ciutat de Lleida

Publish on 22-07-2020

Start date: 22-07-2020

End date: 22-07-2020L’Ajuntament de Lleida ha publicat la convocatòria per a la concessió d’ajuts per impulsar la reactivació econòmica i la continuïtat de les activitats econòmiques del municipi de Lleida que es troben afectades econòmicament com a conseqüència de la situació excepcional provocada per la pandèmia de la COVID-19.

Persones beneficiàries    

Les persones treballadores autònomes i empreses afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, quan es donin aquestes situacions:

 

Activitats excloses

Les activitats del sector turístic determinades en la Llei 13/2002 de 21 de juny, de Turisme de Catalunya i també les activitats de l’hostaleria i la restauració.

 

Quantia de l’ajut

 

Despeses subvencionables

Despeses corrents: quota autònoms; quotes del lloguer del local, i en cas d’adquisició del local quotes de la hipoteca; quota de préstecs obtinguts per a finançar l’activitat; leasing o rènting de béns immobles i/o béns mobles vinculats directament amb l’activitat.

Despeses inversions: per a l’adaptació del local i les instal·lacions per aplicar mesures preventives i de seguretat per garantir la protecció de les persones treballadores i la ciutadania en general front a l’exposició de la Covid-19.

Inversions i/o despeses per a la transformació digital de les empreses: per fomentar la incorporació de noves tecnologies digitals creant estratègies que integrin venda física i online.

 

Termini de presentació de sol·licituds

Termini de presentació: Del 21 al 30 de juliol de 2020
Les sol·licituds només es poden presentar de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida.

¨

boto_mes_informacio_medium

Especial Coronavirus