Ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19

Publish on 31-03-2022

Start date: 28-07-2021

End date: 28-07-2021Qui ho pot sol·licitar?

Els professionals autònoms i empreses que prestin activitats de restauració, donades d'alta en el cens empresarial.

 

Quina és la quantia de la subvenció?

Els ajuts seran d’entre 1.000 a 15.000 euros, en funció del nombre de treballadors:

 

Quins son els requisits?

El requisit principal és que el sol·licitant és titular d'un bar, restaurant i/o cafeteria i fer constar en la mateixa declaració el número de treballadors segons les dades que constin a la Tresoreria General de la Seguretat Social (Model RNT o RLC) a 31 de desembre de 2021.

 

Si compleixo amb els requisits, com ho puc tramitar?

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Treball.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa.

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html

 

Quin és el termini?

A partir de les 9:00 hores del dia 6 d'abril de 2022 i fins a les 14:00 hores del dia 3 de maig de 2022 o fins l'exhauriment del pressupost.

 

Més informació:

Bases reguladores: RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat a les bases reguladores per a (gencat.cat)

Enllaç publicació: Ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19. Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (gencat.cat)

Ens promotor: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

 

Si necessiteu suport o teniu dubtes sobre aquesta ajuda podeu contactar amb el vostre tècnic de Reempresa de referència o contactar amb nosaltres a través del correu electrònic info@reempresa.org

Especial Coronavirus