El Consell Comarcal del Segrià publica una línia d'ajuts per a les empreses del sector comerç i serveis

Publish on 09-11-2020

Start date: 09-11-2020

End date: 09-11-2020Convocatòria del Consell Comarcal del Segrià per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 als municipis de Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp i Torres de Segre.

Amb l’atorgament d’aquestes subvencions es pretén ajudar al manteniment del teixit econòmic local i reprendre l’activitat econòmica dels municipis esmentats que s’han vist alterats com a conseqüència de les mesures de prevenció derivades de la Resolució SLT/1698/2020, de 15 de juliol, per la qual s'adopten noves mesures especials als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, que ha pogut suposar la suspensió de l’obertura d’establiments o la minoració de l’activitat i ha restringit els moviments de les persones amb la disminució d’ingressos que això els ha comportat.

 
Qui pot demanar l’ajut
Les persones jurídiques i autònoms titulars d’un establiment físic de comerç al detall, de comerç amb degustació, restauració (cafeteries, bars i restaurants), activitats recreatives musicals, establiments d'allotjament turístic o de serveis professionals assimilats al comerç al detall, així com aquelles que disposin de l'autorització municipal corresponent per desenvolupar una activitat comercial de venda no sedentària d’articles no alimentaris organitzada en mercats de marxants, que hagin vist suspesa o reduïda la seva activitat com a conseqüència de la Resolució SLT/1698/2020, de 15 de juliol, per la qual s’adopten noves mesures especials als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, amb un establiment en algun d’aquests municipis, com a mínim.
 
Únicament poden ser beneficiàries les persones i empreses a les quals aquesta situació els ha comportat una disminució de la seva facturació durant el mes de juliol de 2020, com a mínim, d’un 50 % respecte al mes de juliol de l’any anterior.
 
Concretament:
 

  1. Les persones jurídiques i autònoms titulars d’un establiment físic de:  

2. L'activitat comercial de venda no sedentària d’articles no alimentaris com ara productes de drogueria, perfumeria i cosmètica; articles per a la higiene i neteja personal, joieria, rellotgeria, accessoris per a noves tecnologies i bijuteria. Equipament de la llar: productes tèxtils, confeccions per a la llar; catifes, electrodomèstics; parament de la llar, ferreteria, adornaments, regals; altres articles per a l’equipament de la llar no classificats en altres llocs; llavors, flors, plantes Equipament de la persona: tota mena de peces de vestir; llenceria; merceria; peces especials; calçat, articles de pell i d’imitació; bosses de mà, i bosses de viatge i accessoris.

Documentació que cal adjuntar
Junt amb el model normalitzat de sol.licitud que trobareu a la web i que ja inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits, només caldrà adjuntar:

 
Quantia dels ajuts
La subvenció consistirà en una aportació de:

 
Termini de presentació de les sol·licitud: Del 30 d'octubre al 12 de novembre
 
Tramitació de les sol·licituds
Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics a l’Ajuntament del municipi on estigui ubicat l’establiment en què es presta l’activitat comercial, o tingui autorització municipal per desenvolupar una activitat comercial de venda no sedentària d’articles no alimentaris.
Sol·licituds a l'Ajuntament de Lleida, en qualsevol d’aquests enllaços:
https://www.paeria.cat/ajutscovid
https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTramit=2091
Sol·licituds als Ajuntaments d'Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre: telemàticament com a "instància genèrica" o presencialment amb cita prèvia

fQRgDxlo0Jee-1581413652930

Informació facilitada per: 

Especial Coronavirus