Inscripció prèvia als ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica per a persones autònomes

Publish on 11-02-2021

Start date: 11-02-2021

End date: 11-02-2021S'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa

Qui ho pot sol·licitar? 

Poden ser beneficiaris els professionals autònoms que exerceixen una activitat econòmica com a persona física a títol individual mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones. 

 

Quina és la quantia de la subvenció: 

L’import de l’ajut és de 2.000 euros. 

 

Quins son els requisits? 

 

Si compleixo amb els requisits, com faig la inscripció prèvia? 

Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits establerts per aquests ajuts han d'omplir el formulari disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), i aquest formulari específic és el que s'ha d'utilitzar per presentar la sol·licitud. 

 

Quin és el termini? 

El termini per fer el tràmit d'inscripció s'obre el 19 de febrer a les 9:00h i finalitza el 26 de febrer a les 15:00h. L'ordre d'inscripció no determinarà la preferència en l'atorgament. La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap tràmit més. 

 

Més informació: 

Publicació de l'Ordre:  https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=892796&language=ca_ES&utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=AUTCAT_%7c_Organització_d%27Autònoms_de_Catalunya%7c_S%27obre_el_tràmit_d%27inscripció_prèvia_dels_ajuts_als_a&utm_medium=email  

Especial Coronavirus