L'ICF i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres

Publish on 20-03-2020

Start date: 20-03-2020

End date: 20-03-2020L'ICF i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

 

Sol·licitud

Aquesta línia d’avals estarà disponible properament. Si estàs interessat pots contactar amb la teva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Serà l’entitat financera la que es posi en contacte amb l’ICF o Avalis de Catalunya de cara a la gestió de l’aval.

 

Condicions financeres

Import:

Termini: fins a 4 anys amb fins a 1 any de carència.

Interès: per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,5%.

Comissions: Comissió d'Administració i Risc (CAiR) de l’1% sobre l'import de l'aval formalitzat. Sense comissió d'obertura ni d'estudi.

 

Entitats financeres

Les entitats financeres que estiguin interessades en adherir-se a l’acord amb l’ICF i Avalis de Catalunya per comercialitzar els préstecs amb el 75% d’aval, es poden posar en contacte amb l’ICF al correu electrònic: informacio@avalis.cat

Especial Coronavirus