Manual de prevenció de la COVID-19 per persones autònomes

Publish on 22-05-2020

Start date: 22-05-2020

End date: 22-05-2020L'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral ha fet pública una guia molt interessant per donar pautes i eines a les persones autònomes per tal de prevenir la COVID-19 en el seu lloc de treball o en la seva tasca laboral. 

Generalment, les persones treballadores autònomes, de manera habitual, personal i directa, fan una activitat econòmica o professional a títol lucratiu per compte propi i fora de l’àmbit de direcció i organització d’una altra persona. En funció del tipus d’activitat que porten a terme, es poden establir dos nivells de risc d’exposició al virus:

 

Es considera que hi ha contacte estret si una persona ha estat al mateix lloc que un cas probable o confirmat mentre que el cas presentava símptomes, a una distància inferior a dos metres durant 15 minuts com a mínim. Es considera que hi ha una baixa probabilitat d’exposició en el cas d’autònoms i autònomes que no tinguin contacte directe amb altres persones o que, si en tenen algun, es produeix a més de dos metres de distància o bé disposen de mesures de protecció col·lectiva per evitar el contacte.

 

boto_mes_informacio_medium

Especial Coronavirus