Noves mesures econòmiques aprovades pel Govern d’Espanya arran de la crisi del COVID-19

Publish on 18-03-2020

Start date: 19-03-2020

End date: 19-03-2020A través de la publicació en el BOE d'avui dimecres 18 de març de 2020, el Consell de Ministres del Govern d'Espanya ha aprovat les següents mesures extraordinàries per a fer front a l'amenaça econòmica que presenta la malaltia COVID-19.

En primer lloc, s'aprova destinar fins a 200.000 milions d'euros (gairebé el 20% del PIB espanyol) a pal·liar aquests efectes sobre l'economia. D'aquests, 117.000 milions d'euros seran íntegrament públics, mentre que la resta tindran el seu origen en el sector privat.

S'aprova la moratòria de les hipoteques i de serveis bàsic (aigua, electricitat i telecomunicacions) per a gent que, veient-se afectada pel COVID-19, directa o indirectament, estiguin o caiguin en situació de vulnerabilitat econòmica durant el període d’efectes de la crisi sanitària.

A més, es proporcionarà la liquiditat necessària per a que les empreses continuïn mitjançant de línies d'avals amb garantia de l'Estat per valor de 100.000 milions d'euros, que permetran apalancar amb 50.000 a 100.000 milions –segons estimacions- que provindran del sector privat.
El Govern disposarà, a través de l'entitat pública empresarial RED.ES, del Programa Accelera PIME a fi d'articular un conjunt d'iniciatives en col·laboració amb el sector privat de suport a les PIME en el curt i mitjà termini.

Una altra mesura és que CESCE posa en marxa, per Compte de l'Estat i amb caràcter extraordinari, una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions d'euros, amb càrrec al Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització, per a ajudar les empreses a afrontar la situació econòmica provocada pel COVID19.

Aquesta línia de suport econòmic i financer està destinada a la cobertura de crèdits circulants i permetrà a les empreses millorar notablement les seves possibilitats d'accés a finançament bancari.
Les cobertures aniran destinades a empreses la facturació internacional de les quals representi, almenys, el 33% del seu negoci. A més, es beneficiaran d'aquestes cobertures els exportadors regulars, independentment de la seva facturació internacional, sent aquests aquelles empreses que hagin exportat durant els últims quatre anys de forma continuada. Aquesta línia podrà atendre les seves necessitats financeres, incloses les nacionals, incloent el subministrament de béns, la prestació de serveis o qualsevol altres que requereixin les empreses espanyoles.

Cal destacar també la flexibilització, durant el període d'estat d'alarma, de la normativa[1] que afecta les empreses en temes com:

Així mateix, també s’estableixen ajudes a les zones rurals afectades per la sequera.

La citada norma també reforma la llei sobre inversions estrangeres per a impossibilitar que empreses extracomunitàries puguin adquirir empreses espanyoles en sectors estratègics aprofitant la situació de dificultat econòmica i revaloració negativa d'aquestes (caiguda significativa de la Borsa i mercats secundaris), fruit de la incertesa i efectes econòmics negatius d'aquesta crisi sobre la seva activitat empresarial.

Finalment, s'amplia la limitació d'activitats i llibertat de moviment permeses. En concret es prohibeix la circulació per la via pública si no és per a acudir o realitzar alguna de les activitats permeses, aquelles expressament no estan prohibides, i s’agafeixen les perruqueries, llevat del servei a domicili, així com també clarifica que es permet que obrin centres sanitaris i centres o clíniques veterinàries. A tot això, s'habilita al Ministeri de Sanitat per a modificar totes aquestes limitacions segons es consideri convenient.

Pel que fa als temes laborals i de Seguretat Social tractats en aquesta norma, són abordats específicament en aquest enllaç

[1] Veure articles del BOE núm. 40, 41 i 42 del Capítol V sobre altres mesures de flexibilització. BOE-A-2020-3824

Especial Coronavirus