Ajuts municipals a empreses per a la contractació de persones en situació d’atur del Prat de Llobregat

Publish on 19-04-2022

Start date: 19-04-2022

End date: 19-04-2022Qui ho pot sol·licitar?
Persones físiques o jurídiques amb centre de treball o domicili social/fiscal al Prat de Llobregat.
 
Quina és la quantia de la subvenció?
Només es subvencionaran contractes formalitzats a partir de l'1 de gener de 2021 i que siguin d'un mínim de 6 mesos a temps complet i amb una retribució mensual mínima bruta de 1.000€, més el prorrateig de les pagues extraordinàries.
Import de la subvenció 

 
Quins són els requisits?
Requisits per a les empreses: 

Requisits contractats: 

 
Si compleixo amb els requisits, com ho puc tramitar?
La sol·lictud s'ha de presentar de manera telemàtica mitjançant el tràmit disponible a la seu electrònica de l'ajuntament: seu.elprat.cat
 
Quin és el termini? 
Primer període: de l’11 d’abril fins al 31 de maig de 2022. 
En cas que no s’exhaureixi la totalitat del crèdit pressupostari es podrà obrir un segon termini. 
Segon període: del 16 d’agost fins al 30 de setembre de 2022. 
 
Més informació: 
Ajuntament del Prat de Llobregat
Bases reguladores: 3204699.pdf (elprat.cat) 
Enllaç convocatoria: Ajuts a la contractació (elprat.cat) 

Informacions d’interès