Subvencions al Programa el Prat emprèn, de suport a l'inici de nova activitat econòmica al municipi 2022

Publish on 19-04-2022

Start date: 19-04-2022

End date: 19-04-2022Qui ho pot sol·licitar?
Persones del municipi en situació d'atur que iniciïn una activitat econòmica al Prat de Llobregat i que hagin causat alta al RETA a partir de l'1 de gener de 2021.
 
Quina és la quantia de la subvenció?
L'import final de la subvenció serà del 80% de les despeses degudament justificades, amb un màxim de 4.000 €. 
Despeses subvencionables:
Són les despeses necessàries per a la posada en marxa de l'activitat (inversions), quotes RETA i despeses d'arrendament associades als locals o despatxos (la data de les factures ha de ser d'un període comprès entre els 3 mesos anteriors a l'alta al RETA i els 3 mesos posteriors). 
 
Quins són els requisits? 

 
Si compleixo amb els requisits, com ho puc tramitar? 
La sol·licitud s'ha de presentar de manera telemàtica mitjançant el tràmit disponible a la seu electrònica de l'ajuntament: Identificación (elprat.cat) 
 
Quin és el termini?
 
Primer període: de l’11 d’abril fins al 31 de maig de 2022.
En cas que no s’exhaureixi la totalitat del crèdit pressupostari es podrà obrir un segon termini.
Segon període: del 16 d’agost fins al 30 de setembre de 2022.
 
Més informació: 
Ajuntament del Prat de Llobregat 
Bases convocatòria: Convocatòria per a la concessió de subvencions al Programa el Prat emprèn, de suport a l'inici de nova activitat econòmica al municipi. - Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) (diba.cat) 
Enllaç convocatòria: Detalle de la publicación (elprat.cat) 

Informacions d’interès