Informacions d’interès

Per tercer any consecutiu, Catalunya torna a encadenar tres trimestres amb una taxa neta d’entrada positiva. Tenint en compte la sèrie històrica des del 4rt trimestre de 2013, únicament els tercers trimestres de 2014 i 2015 han presentant taxes negatives revertint així la tendència prèvia d’acumular tres trimestres amb taxes netes d’entrada negatives.

Read more


La Seu Central del Centre de Reempresa de Catalunya romandrà tancada per vacances de l'1 al 19 d'agost.

Read more


Has comprat o tens previst comprar una empresa del sector del comerç, serveis, artesania o moda? Sol·licita-la i aconsegueix fins a 3.000€!

Read more


Durant aquest 4rt trimestre de 2015 s’ha aconseguit la millor taxa neta d’entrada de la sèrie històrica 2007-2015, juntament amb la presentada al 4rt trimestre de 2014.

Read more


Tens previst fer una inversió de reforma o ampliació de l’activitat que has adquirit? Sol·licita-la i aconsegueix fins a un 40% de la inversió!

Read more


Estàs pensant en adquirir un negoci? Vols passar a ser el teu propi cap? Has iniciat una activitat recentment? Aprofita els ajuts que tens al teu abast!

Read more


Per tal de fomentar el treball per compte propi s’ha introduït amb la Llei per al Foment del Treball Autònom i de l'Economia Social (publicada el 10 de setembre en el BOE, en vigor des del 10 d’ octubre de 2015) una mesura que beneficia aquells que emprenguin i hagin de finalitzar l’activitat.

Read more


El pagament únic de la capitalització de l’atur és una mesura que pretén facilitar la posada en marxa d’iniciatives d’autoocupació o reempresa dels treballadors aturats. La mesura permet sol•licitar el pagament de la prestació de l’atur d’un sol cop per a iniciatives empresarials o, alternativament, destinar aquest recurs al pagament de quotes a la Seguretat Social.

Read more


Com a norma general s’obliga a suspendre el cobrament del atur si el treballador desocupat decideix donar-se d’alta com autònom.

Read more


Amb l’entrada en vigor de la Llei per al Foment del Treball Autònom i de l'Economia Social (publicada el 10 de setembre en el BOE, en vigor des del 10 d’octubre de 2015), s’estableix una tarifa plana per a autònoms de 50€ al mes pel pagament mensual a la Seguretat Social.

Read more