Informacions d’interès

Quan es produeix una cessió d’empresa, sigui quina sigui la seva forma jurídica i la fórmula pactada per la transmissió, existeix la necessitat de notificar la cessió als treballadors de la mateixa, tal com recull l’article 44.6 de l’Estatut dels treballadors (ET) i l’article 7 de la directiva 2001/23/CE del Consell Europeu del 12 de març de 2001 sobre el manteniment dels drets dels treballadors en cas de traspassos d’empreses.

Read more


El passat dilluns es va celebrar a Cecot la 14a Jornada del Comerç, que enguany va tractar dels reptes actuals i futurs del sector.

Read more


Ja estan disponibles les noves subvencions de l’Ajuntament de Barcelona a persones empresàries individuals i microempreses per l’afavoriment de la continuïtat empresarial. Has comprat o tens previst comprar una empresa a la ciutat de Barcelona? Sol·licita-la i aconsegueix fins a 6.000€!

Read more


Ja estan disponibles les noves subvencions de l’Ajuntament de Barcelona a treballadors i treballadores autònomes que han iniciat una nova activitat econòmica i empadronats a Barcelona. Sol•licita-la i aconsegueix fins a 4.000€!

Read more


La línia de Finançament Emprèn es pot sol•licitar fins el 30 de setembre

Read more


Subvenció de 1.250 € per afavorir l’impuls i la dinamització econòmica a Reus a través de Reempreses!

Read more


Per tercer any consecutiu, Catalunya torna a encadenar tres trimestres amb una taxa neta d’entrada positiva. Tenint en compte la sèrie històrica des del 4rt trimestre de 2013, únicament els tercers trimestres de 2014 i 2015 han presentant taxes negatives revertint així la tendència prèvia d’acumular tres trimestres amb taxes netes d’entrada negatives.

Read more


La Seu Central del Centre de Reempresa de Catalunya romandrà tancada per vacances de l'1 al 19 d'agost.

Read more


Has comprat o tens previst comprar una empresa del sector del comerç, serveis, artesania o moda? Sol·licita-la i aconsegueix fins a 3.000€!

Read more


Durant aquest 4rt trimestre de 2015 s’ha aconseguit la millor taxa neta d’entrada de la sèrie històrica 2007-2015, juntament amb la presentada al 4rt trimestre de 2014.

Read more