Primer "Cafè de la Reempresa" a les Terres de l'Ebre

Ebredigital

Publish on 11-11-2015L'objectiu del "Cafè de la Reempresa" era permetre aquests empresaris, que volen o tenen pensat cedir el seu negoci per tal de donar-li continuïtat, conèixer les opcions de cessió que tenen a l'abast gràcies al Centre de Reempresa de Catalunya.

Són molts els motius pels quals les empreses se cedeixen (jubilació, manca de temps, canvi de domicili…) i de la mateixa manera que segueix un procés minuciós per crear una empresa, s'ha de planificar també la cessió. En aquest sentit, el Centre de Reempresa de Catalunya ofereix la possibilitat als empresaris que volen cedir el seu negoci a posar en valor tota la feina feta, a fi d'evitar que tot l'esforç i il·lusió que s'ha invertit en crear l'empresa no s'esvaeixi. En conseqüència, tot i la marxa del cedent, l'empresa podrà seguir el seu curs si es pren com a base tots els anys de gestió anterior i es realitza una transferència del coneixement de manera adequada.

Davant d'aquesta situació, el Centre de Reempresa de Catalunya realitza el "Cafè de la Reempresa" per donar a conèixer als empresaris cedents les opcions de cessió que tenen al seu abast, el procés de transmissió al qual s'enfronten i el conjunt de serveis, sense cap cost, que tenen a la seva disposició.

Reempresa (www.reempresa.org) és el mercat de compravenda de petita i mitjana empresa de Catalunya. És un nou model d'emprenedoria i de creixement empresarial, pel qual un nou emprenedor ? reemprenedor – pren el testimoni en la gestió d'una empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat per continuar l'activitat, salvaguardant d'aquesta manera el patrimoni empresarial individual i col·lectiu, per a fer-la créixer, sense haver de passar per la creació des de zero.

El mecanisme possibilita la venda d'una empresa existent a fi d'evitar que tot l'esforç i recursos invertits s'esvaeixin per falta de relleu empresarial, possibilitant a més que un emprenedor li doni continuïtat sense haver de passar per la fase de creació i possibilitant el manteniment dels llocs de treball i la posició de mercat existents. El reemprenedor aporta a l'empresa una renovadora línia d'actuació i els mitjans necessaris per la millora i reorientació del negoci.

Reempresa als mitjans