"Amb Reempresa tens l’oportunitat de donar difusió al teu negoci i cercar candidats interessats en continuar-lo"

Publish on 30-06-2023Vitasana Palafrugell | Ubicació: Palafrugell | Cedent: Isma | Reemprenedora: Imma

 
1. Ens podeu explicar breument a què es dedica l’empresa transmesa?
C: És un comerç de compravenda de productes de dietètica i herboristeria amb un servei personalitzat pels clients que necessiten assessorament per les diverses patologies que poden patir.
 
2. Per què vas decidir posar-la a la venda?
C: Per motius de jubilació.
 
3. Per què vas decidir a reemprendre una empresa? Què et va fer decidir per aquesta?
R: Des que vaig veure la oportunitat d’aquest negoci, vaig pensar que també estava lligat a la meva professió com a farmacèutica i que podia ampliar nous horitzons.
 
4. Vols fer algun canvi o innovació?
R: La prioritat és donar continuïtat pel que fa a productes, serveis i a tot allò que s’ha estat fent fins ara. Però m’agradaria també ampliar alguns productes de parafarmàcia, i també algun servei enfocat al tema fisioterapèutic de massatges com a complement.
 
5. Quina era la teva formació i experiència professional prèvia?
R: Tinc formació i experiència en el món farmacèutic, i, tot i no ser exactament el mateix que l’activitat que reemprenc, si que hi ha uns lligams.
 
6. Quin servei us ha ofert Reempresa?
C: És un bon acompanyament i crea seguretat a l’hora d’afrontar un procés desconegut i d’ajudar a la part que reemprèn.
R: Especialment amb tot el tema de preparació de documentació. No havia fet mai un pla d’empresa i era totalment nou per mi. Amb l’ajuda del Consell Comarcal del Baix Empordà, com a punt d’atenció de Reempresa, vaig poder completar el pla de viabilitat i vam poder avançar amb els tràmits com el de la capitalització de l’atur, sol·licitud de finançament,...
 
7. Quant de temps han durat les negociacions? Han estat dures o fàcils?
R: Doncs la totalitat del procés des del primer dia que m’interesso fins a la signatura de l’activitat han transcorregut uns 4-5 mesos. Les negociacions i la sintonia amb el cedent sempre han anat bé i han estat positives, amb una entesa fàcil. Però sí que hi ha hagut uns timings a nivell de preparar el projecte, documentació, finançament,... que han fet que passés tot aquest temps.
 
8. Creieu important treballar conjuntament durant un període de temps per transmetre el coneixement empresarial?
C: Sí, per a poder fidelitzar els clients i que hi hagi una transició ben feta. Hi ha una sèrie de protocols i receptes creades i una metodologia per a poder atendre als clients segons els símptomes i patologies que tinguin i es puguin diagnosticar i poder aplicar les receptes més adients. Considero que tots aquests intangibles tenen un valor important que també es queda la reemprenedora i li permetrà donar resposta a necessitats dels clients i clientes.
R: És molt important per a mi tenir els coneixements de l’Isma a l’abast per a poder seguir donant un bon servei als clients i poder anar agafant rodatge en aquests inicis. També per a mi és positiu el fet que segueixi una treballadora amb 3 anys d’experiència amb el negoci. 
 
9. Quin consell donaríeu a una persona que s’estigui plantejant venir a Reempresa a vendre una empresa, és a dir, a un cedent? I un consell per a un reemprenedor?
C: Aprofitar tots els avantatges que et suposa aquesta entitat. Ja que tens l’oportunitat de donar difusió al teu negoci i cercar candidats interessats en continuar-lo. A més, estaràs assessorat i acompanyat en el procés de cessió, i en la part de documentació com ara la redacció del contracte final de compravenda de l’activitat.
R: Aprofitar tots els avantatges que et suposa aquesta entitat, ja que a mi em va ajudar molt per obtenir una informació molt necessària per a la cessió que desconeixia i que tampoc sabia on trobar-la i per saber on trobar recursos necessaris per poder reemprendre el negoci. També estaràs assessorat i acompanyat en tot el procés de compravenda, i l’entitat vetlla pel bé de les dues parts, actuant de forma neutral.