"Reempresa actua per a les persones i ajuda a generar una relació de confiança"

Publish on 09-11-2023FUDOSAN SL | Ubicació: Sabadell | Cedent: Representant de la societat, Maria Lluïsa Andreu Gómez| Reemprenedor: Representant de la societat, Albert Archs Canals

1. Ens podeu explicar breument a què es dedica l’empresa transmesa?
C: Ens dediquem a les reformes al sector de la construcció de caràcter integral. Fem feines d’electricitat, fontaneria o calefacció entre d’altres.
R: Ens dediquem al servei i manteniment d’obres per un entorn públic, com ara pel sector hospitalari, educatiu o cultural.
 
2. Per què vas decidir posar-la a la venda?
C: El motiu de cessió de l’empresa respon bàsicament a la jubilació dels representants de l’empresa.
 
3. Per què vas decidir a reemprendre una empresa? Què et va fer decidir-te per aquesta?
R: Nosaltres estàvem buscant una empresa del sector serveis, que fes manteniment, especialment, dins del món hospitalari, ja que ens és molt atractiu. Així, la nostra idea és créixer i crear sinergies entre Fudosan i la nostra constructora que ja funciona des de fa molts anys.
 
4. Vols fer algun canvi o innovació?
R: Principalment, volem reforçar i organitzar l'empresa per tal d'incrementar la seva estructura productiva. Pretenem renovar i modernitzar la marca Fudosan i desenvolupar una nova pàgina web. A més de treballar per ser més visibles a les xarxes socials. Ens il·lusiona el projecte i treballarem perquè sigui un referent en el sector. Tot el personal que hi havia a Fudosan abans de la seva compravenda ha continuat a la plantilla una vegada feta l'adquisició.
 
5. Punt de partida de l’empresa reemprendora?
R: Nosaltres som una empresa constructora global que va iniciar la seva activitat fa més de seixanta anys. L'activitat de servei i manteniment que realitza Fudosan ens aporta valor i ens complementa a donar un més ampli servei als nostres clients. L'expansió del nostre grup empresarial implica ampliar i diversificar els nostres serveis.
 
6. Quin servei us ha ofert Reempresa?
C: Des de Fudosan hem rebut un servei integral per part de Reempresa, ja que, es va crear el projecte cedent i a partir d'aquí perquè s'han dut a terme reunions de matching fins que a la Matinal de la Reempresa d'aquest any 2023 al mes d'abril van conèixer al reemprenedors amb els que finalment hem tancat l'acord de compravenda. Se'ns ha donat suport amb l'elaboració dels acords de confidencialitat, carta d'intencions i supervisió de l'esborrany del contracte de compravenda.
R: Nosaltres vam conèixer els serveis de Reempresa a Martorell. Seguidament, vam mantenir diferents reunions de matching, sense èxit, fins a la trobada a la Matinal, on vam conèixer a la Maria Lluïsa, representant de Fudosan.
Reempresa actua per les persones i ajuda a generar una relació de confiança perquè la transmissió empresarial es pugui realitzar d'una manera positiva, ja que, d'aquesta manera la satisfacció és molt més gran, humanament hi ha una part que ha de quedar satisfeta. Considerem que l'acompanyament és necessari.
 
7. Creieu important treballar conjuntament durant un període de temps per transmetre el coneixement empresarial?
C i R: Tant la part cedent com la reemprendera considerem que l'acompanyament és totalment necessari i que hauria de formar part de manera quasi obligatòria dins del procés de negociació. En el nostre cas, la persona que compta amb tot el coneixement humà i tècnic necessari dins de Fudosan hi serà durant tot el temps que ell estimi oportú i vulgui ser-hi per transmetre tots els coneixements que pugui.
 
8. Quin consell donaríeu a una persona que s’estigui plantejant venir a Reempresa a vendre una empresa, és a dir, a un cedent? I un consell per a un reemprenedor?
C: Nosaltres l'hi diríem que es deixi acompanyar per Reempresa, ja que realitzant una molt bona guia per evitar els possibles enganys que es puguin dur a terme.
R: L'hi recomanaríem que es deixi acompanyar. Reempresa, amb el seu Marketplace, realitza un filtratge. És a dir, el fet d'estar dins de la plataforma les empreses com a cedents, per nosaltres és símbol de garantia a l'hora de ser estudiat el projecte. Reempresa ofereix un acompanyament positiu per obtenir informació dels clients, proveïdors, el personal. Nosaltres vàrem fer recerca de projectes mitjançant empreses privades i no vam aconseguir els nostres objectius.