Joves i nova ruralitat: reptes i oportunitats - XVIII FÒRUM D’ESTUDIS SOBRE LA JOVENTUT

Sala Víctor Siurana de l’Edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida Plaça Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida

Publicado el 22-10-2015

Fecha de inicio: 22-10-2015

Fecha final: 23-10-2015Les persones joves reben l’impacte dels grans canvis socials de forma molt directa en un moment de la vida en què estan construint la seva trajectòria individual i en què comencen també a reivindicar la seva identitat com a subjectes col·lectius.

En els últims anys, els canvis s’han accelerat i l’impacte sobre la joventut s’ha fet més evident. Vivim un cicle que demana repensar el model social i l’econòmic del món occidental, tant per raons socials com ecològiques. Quan ens plantegem, com a societat, objectius a llarg termini, es fa evident que cal afrontar canvis estructurals que contribueixin a moderar el consum de recursos naturals i a distribuir millor la riquesa.

El món rural, més allunyat de les dinàmiques de consum i d’immediatesa, representa una oportunitat per avançar cap a formes i models de vida que propiciïn una transició socioecològica a llarg termini. La crisi financera i econòmica ha posat de manifest les dificultats que té el model socioeconòmic vigent per generar benestar sostenible a la ciutadania en general i a la joventut en particular. Alguns joves han començat a recórrer a fórmules innovadores per superar les limitacions del context socioeconòmic.

Molt sovint aquestes fórmules es produeixen a través de projectes que incorporen valors com la cooperació o el respecte a la naturalesa. En el XVIII Fòrum d’Estudis sobre la Joventut reflexionarem de quina manera, en un context favorable al canvi socioecològic, el món rural presenta oportunitats perquè els joves trobin fórmules per construir el seu projecte de vida. Per això, el Fòrum comptarà amb investigadors i experts en desenvolupament rural, amb la presentació d’experiències de joves que viuen i treballen en el món rural i amb representants d’institucions i entitats que acompanyen joves emprenedors

Accedir al programa

Actes de presentació