Presentacio Reempresa - Mercat Sectorial del Comerç

Centre d'Artesania de Catalunya (Carrer dels Banys Nous, 11. Barcelona)

Publicado el 15-09-2015

Fecha de inicio: 15-09-2015

Fecha final: 15-09-2015

Fruit del conveni que la patronal Cecot va signar l'any passat amb el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el Centre de Reempresa de Catalunya ha posat en marca el Marcat Sectorial del Comerç.

L'objectiu del Departament és el de donar impuls  la implantació sectorial del Centre de Reempresa de Catalunya amb l'objectiu d'estructurar el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses a Catalunya. Per això, es vol unificar la política en matèria de transmissió d'empreses, d'acord amb les directriu de l'Entrepreneurship 2020, amb les recomanacions de la Comissió Europea per, d'aquesta manera, poder afavorir la continuïtat i el creixement de les empreses ja existents.

Fins el moment, el Centre de Reempresa de Catalunya a intermediat en la compravenda de més de 500 empreses  (reempreses d'èxit) que han suposat una inversió total de prop de més de 23.000.000 euros i el manteniment de més de 1.500 llocs de treball des de finals de l'any 2011.

 

Assistents:

Actes de presentació