Ajuts extraordinaris a les petites empreses, microempreses i cooperatives per mantenir els llocs de treball en ERTO

Publicado el 16-02-2021

Fecha de inicio: 16-02-2021

Fecha final: 16-02-2021Qui ho pot sol·licitar? 

Les petites empreses, microempreses, les cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) actiu, a data de 31 de gener de 2021. 

 

En concret: 

 

Quina és la quantia de la subvenció: 

Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari. 

 

Quins son els requisits? 

 

Si compleixo amb els requisits, com ho puc tramitar? 

A Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya:  https://canalempresa.gencat.cat/ 

A la pàgina web del CCAM: http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2021/empreses_erto/ 

 

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya ( http://canalempresa.gencat.cat ), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ( http://ccam.gencat.cat ) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement ( http://empresa.gencat.cat/ca/inici/ ). 

 

Quin és el termini? 

Del 15/02/2021 a les 12:00 pm  fins al 22/02/2021 a les 12:00 pm 

 

Més informació: 

Entitat: Consorci de Comerç Artesania i Moda de Catalunya. 

Preguntes frequents: http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20210208_faqs_ajuts_empreses_erto  

Bases reguladores: https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=892752&language=ca_ES  

Especial Coronavirus