Cedent, com has de preparar un procès de cessió?

Publicado el 23-06-2015

La transmissió d’empreses és un esdeveniment cabdal que s’ha de preparar amb molta cura. La falta de preparació pot comportar el fracàs de la cessió, provocant el tancament d’empreses viables.

Avui, us donem unes claus per a que pugueu preparar el vostre procés de Reempresa amb garanties des del punt de vista del Cedent. Coneix de primera mà les experiències en els processos de cessió a través d’aquest link.

La preparació del procés

De cara a afrontar amb garanties la cessió de la vostra empresa, s’ha de seguir una planificació molt estricta per tal d’incrementar les opcions d’èxit en el procés i assolir els objectius previstos.

A més, és imprescindible: que ho feu com més aviat millor, que compteu amb l’ajuda d’assessors especialitzats, que trobeu la persona adequada i transmeteu de forma eficaç els coneixements i, per últim, que us aprofiteu dels dispositius jurídics i fiscals.

Esteu preparats per cedir?

A l’hora d’avaluar si és el moment de cedir la vostra empresa, heu de fer balanç en tres aspectes principalment:

- Balanç personal: projectes futurs, recursos dels que disposareu a l’endemà de la cessió, la organització del vostre patrimoni i la seva transmissió als hereus.

- Balanç jurídic i fiscal: determinar els preparatius necessaris en la transmissió per tal de definir les millors condicions fiscals i financeres.

- Balanç de l’activitat: punts forts i febles, canvis necessaris abans de la cessió i nivell d’inversió necessari per mantindre l’activitat.

El Reemprenedor ideal

Per tal de trobar el vostre Reemprenedor ideal, haureu d’avaluar diferents aspectes.

En aquest sentit, les cessions familiars, i aquelles que es donen en l’entorn proper, ja sigui als treballadors o persones que coneguin personalment l’activitat, són les que més perduren en el temps donat el coneixement i experiència de la part Reemprenedora i el major grau d’acompanyament del cedent un cop realitzada la transmissió.

A més, per tal d’assegurar l’efectivitat en la cessió i el bon funcionament a futur, es recomana realitzar una transmissió progressiva i assegurar la transferència del coneixement estratègic: assegurar la transferència de la competitivitat del negoci.

Recordeu que els consultors de Reempresa estan al vostre servei per tal d’ajudar-vos a optimitzar aquest procés de cessió. No deixis passar l’oportunitat d’assessorar-te sense cap tipus de cost i formar part de la comunitat de Reempresa.

No us perdeu la propera entrada on us donarem les claus per preparar el procés des del punt de vista del Reemprenedor.

Forma part de Reempresa!

Guia del cedent

Informaciones de interés