La línia de Finançament Emprèn es pot sol·licitar fins el 30 de setembre

Publicado el 12-09-2016

La línia de Finançament Emprèn es pot sol·licitar fins el 30 de setembre

La línia de finançament Emprèn consisteix en préstecs o lísings adreçats a emprenedors, autònoms, pimes i comer ços per finançar els seus projectes d’inversió o circulant.

La Generalitat aporta els fons. Banc Sabadell i Caixa Bank comercialitzen els préstecs (i avaluen la viabilitat financera del projecte). La Generalitat coordina l’oferta de finançament entre les entitats financeres, el Departament d’Empresa i Coneixement, i els beneficiaris.
Per facilitar l’obtenció del finançament, les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 70% del risc creditici de l’operació per part del Departament d’Empresa i Coneixement.
El Departament avalua l'aportació d’aquest ajut en forma de garantia. Aquest ajut complementa les garanties aportades per l’empresa.

Condicions financeres

- Import: mínim 10.000€ i màxim 100.000€ per sol·licitant.

- Termini: 5 anys, amb 1 de carència i 4 d’amortització, pel retorn del préstec.
 Interès: Euríbor a 6 mesos més un diferencial de fins al 3,95%.

- Garanties: a determinar per l’entitat financera col·laboradora (CaixaBank i Banc Sabadell), en funció del projecte.

La data límit per fer sol·licituds és fins el 30/09/2016.

Per a més informació, cliqueu aquí.

Informaciones de interés