Nous ajuts per a persones emprenedores a Sant Pere de Ribes

Publicado el 10-04-2019

Fecha de inicio: 10-04-2019

Fecha final: 10-04-2019

Amb la finalitat de crear i millorar activitats econòmiques, l’emprenedoria i la innovació, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes concedeix subvencions amb una partida pressupostària de fins a 120.000€ de la que poden ser beneficiaris ciutadans i empreses de la seva localitat. 

Tipologia d’ajuts, imports i requisits: 

Per a la creació i millora d’activitats econòmiques situades en un local a peu de carrer a Sant Pere de Ribes  

 

Per ajuts a nous autònoms 

 

Per a la innovació de les empreses  

 

Per a la creació i millora d’activitats econòmiques ubicades al polígon industrial 

  

Tramitació: la sol·licitud s’haurà de tramitar mitjançant el model normalitzat PROMO_001 i presentar tota la documentació que s’estableix en la convocatòria a través del Registre General de l’Ajuntament (OAC). 

Justificació: un cop concedida la subvenció, els beneficiaris hauran de justificar l’import atorgat mitjançant la presentació del formulari PROMO_002 i l’aportació de tota la documentació relativa a la subvenció com a màxim fins el 31 de juliol de 2019. 

 

Consulta l'ajuda

 

 

Informació facilitada per:
santpere_ribes_logopetit

Informaciones de interés