Nova subvenció de la Generalitat de Catalunya per a l'adquisició d'empreses

Publicado el 08-07-2019

Fecha de inicio: 08-07-2019

Fecha final: 31-12-2019El  Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya ha publicat les subvencions al comerç  2019  en le s que s’inclou l’adquisició  d’empreses en el  programa 6: “Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments” al seu àmbit 1.  

 

Destinataris: 

Les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats. Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. 

 

S’entenen com empreses de serveis, les següents activitats:  

Als efectes d'aquestes bases reguladores s'entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall. 

 

Despeses subvencionables:  

Seran subvencionades les següents accions realitzades de manera efectiva durant l’any 2019: 

 

Quantia de la subvenció:  

Es subvencionarà fins el 50% de la despesa documentada de compra-venda del negoci, amb un màxim de 5.000€ sempre i quan la inversió mínima del projecte sigui de 2.000€. Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000€.  

 

Termini de sol·licitud:  

El període de sol·licitud és des del dia 8 de juliol del 2019 a 31 de desembre de 2019 o fins exhaurir el pressupost total d’1.590.000,00 euros.  

 

Tramitació:  

Al Centre de Reempresa de Catalunya t'informarem de com tramitar la subvenció. Posa’t en contacte amb el teu Punt d’Atenció perquè t’informin de les opcions disponibles o bé truca al 932667438 o escriu-nos a info@reempresa.org.   

 

Bases:  

Convocatòria: 

Sol·licitud: 

 

CapturaSOLIINFO

Informaciones de interés