Noves subvencions de l’Ajuntament de Barcelona a nous treballadors i treballadores autònomes

Publicado el 16-05-2019

Fecha de inicio: 16-05-2019

Fecha final: 16-05-2019Ja estan disponibles les noves subvencions de l’Ajuntament de Barcelona a treballadors i treballadores autònomes que han iniciat una nova activitat econòmica a partir d’una situació d’atur i a noves persones sòcies de cooperatives de treball associat inscrites al Registre General de Cooperatives. Sol·licita-la i aconsegueix fins a 4.000€!

 

Destinataris:

Ajuts econòmics per a persones empadronades a la ciutat de Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a:

 

Que compleixin els següents requisits:

 

Despeses subvencionables:

Les despeses subvencionables, vinculades a l’inici de l’activitat i pagades durant el primer any fiscal de l’activitat, podran ser les següents:

No se subvencionarà l’Impost de Valor Afegit (IVA) de les despeses presentades i justificades.

 

Quantia de la subvenció:

 

Termini de sol·licitud:

Es podran presentar sol·licituds des del dia 20 de maig de 2019 fins el dia 21 de juny de 2019. Les propostes seran estudiades per ordre de recepció de la sol·licitud, fins esgotar la partida pressupostada.

 

Documentació:

 

Tramitació:

 

Podeu trobar més informació aquí!

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&05/022019008146.pdf&1

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20160001218&style=empresa&language=ca#demanartit

 

Informació facilitada per:

ajuntament_barcelona

Informaciones de interés