Noves subvencions de l’Ajuntament de Barcelona a persones empresàries individuals i microempreses

Publicado el 16-09-2016

Ja estan disponibles les noves subvencions de l’Ajuntament de Barcelona a persones empresàries individuals i microempreses per l’afavoriment de la continuïtat empresarial.

Has comprat o tens previst comprar una empresa a la ciutat de Barcelona?

Sol·licita-la i aconsegueix fins a 6.000€!

Destinataris:

Despeses subvencionables:

Les despeses generades per la compra d'una activitat econòmica existent.

Quantia de la subvenció:

Es subvencionarà fins el 50% de la despesa documentada de compra-venda del negoci, amb un màxim de 6.000€.

Termini de sol·licitud:

Es podran presentar sol·licituds des del 12 de setembre de 2016 fins el 30 de Novembre de 2016.

Documentació:

Tramitació:

Podeu trobar més informació aquí!

Informaciones de interés